Høy beredskap for trygg kraftforsyning

Nyhet, Fornybar produksjon, Strømnett, HMS

Publisert

Lærlinger i Varanger kraft

Nettselskapene har innført tiltak for å sikre nødvendig bemanning og beredskap i den situasjonen Norge nå befinner seg i. Foto: Fredrik Ringe / Lyse

Nettselskapene har iverksatt en rekke tiltak for å kunne opprettholde trygg kraftforsyning i en situasjon hvor tilgang på elektrisitet vil være kritisk viktig for hele befolkningen.

– Både sykehus, legekontorer og andre beredskapsfunksjoner er avhengige av sikker strømforsyning for å kunne behandle pasienter. Strøm er også viktig for å opprettholde kommunikasjon, lys og varme for de mange som må være hjemme i karantene eller jobbe hjemmefra. Nettselskapene har derfor innført beredskapstiltak, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Det lokale og regionale strømnettet drives av rundt 100 nettselskaper over hele Norge. Høy leveringssikkerhet forutsetter at det til enhver tid er ansatte på driftssentralene og montører som kan rykke ut og rette feil, for eksempel når uvær slår ut strømlinjer.

Skjermer nøkkelpersonell

Nå er det satt inn tiltak for å skjerme kritisk viktig personell. Mange montørstyrker er delt inn i mindre enheter med ulike oppmøtesteder, slik at risikoen for smitte reduseres. Tilsyn i privatboliger og annen nærkontakt med kunder er dessuten innstilt.

– Nettselskapene er vant til å håndtere beredskapssituasjoner, og har et godt samarbeid på tvers slik at de kan bistå hverandre med personell og utstyr ved behov. De har også tett dialog med de regionale beredskapsorganisasjonene i NVE og hos Fylkesmannen, forklarer Kroepelien.

Energi Norge vil bidra til god dialog mellom selskapene og myndighetene, samt deling av erfaring mellom selskapene, med sikte på å opprettholde trygg kraftforsyning for hele Norge.

NVE samordner beredskap

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å samordne arbeidet med forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. Innsatsen er organisert gjennom Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon som består av NVE, kraft- og varmeprodusentene og nettselskapene.

– NVE har hatt gjennomgang med de sentrale aktørene i landets kraftforsyning og fått bekreftet at alle er godt forberedt til å håndtere eventuelle smitteutbrudd. Driften går som normalt, med noen tilpasninger for å ta høyde for at situasjonen kan utvikle seg, sier NVE-direktør Kjetil Lund.

Også Statnett, som har ansvar for kraftlinjene mellom landsdelene og til våre naboland, har iverksatt tiltak for å hindre koronasmitte og opprettholde trygg drift og beredskap.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder om hvordan samfunnskritiske virksomheter kan opprettholde drift ved alvorlige hendelser som epidemier.

 

Medlemmer med arbeidsgiverspørsmål relatert til koronaviruset

1. Du kan finne svar fra NHOs advokater på nho.no

2. Chat: Logg deg på Arbinn.no
Velg kontakt, chat og spørsmål om korona.
Medlemssenteret vil da sette deg i kontakt med riktig person.

3. Arbeidsgivere kan ringe medlemssenteret på 23 08 84 40. De setter deg i kontakt med riktig person.

Chat og telefon er åpent fra kl 08:00 til kl 20:00.

Arbeidstakere og andre privatpersoner bes kontakte sin tillitsvalgte, sin arbeidstakerorganisasjon, eller myndighetene.

Koronaviruset: Råd til bedrifter

Energi Norge anbefaler bedriftene til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir. Her finner du relevant informasjon.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: