Slik påvirker viruset fornybarnæringen

Nyhet, Fornybar produksjon, Strømnett, HMS

Publisert

Virus. Illustrasjon

Kraftprodusentene og nettselskapene jobber for trygg og stabil strømforsyning i en krevende situasjon. Foto: Shutterstock

Hva gjør kraftprodusentene og nettselskapene for å sikre trygg strømforsyning når sykehusene og resten av samfunnet trenger det som mest? Her er svar på noen viktige spørsmål.

Hva gjør strømselskapene for å sikre trygg strømforsyning?

Selskapene følger naturligvis råd fra helsemyndighetene og deltar i den nasjonale dugnaden for å hindre smittespredning. Tilsyn i boliger er innstilt og kundemottak stengt for besøk. I tillegg er det satt inn ekstra tiltak for å skjerme personell som kreves for drift og feilretting i kraftforsyningen.

Vil nettselskapene utsette arbeid som krever utkobling av strøm til boliger?

Selskapene vil begrense arbeid på strømnettet som krever utkobling av strømmen på dagtid, av hensyn til de mange som er hjemme. Samtidig er det viktig å gjennomføre planlagt vedlikehold der dette har betydning for trygg og stabil strømforsyning. Berørte blir varslet flere dager i forveien.

Er det fortsatt mulig å få tilkoblet strøm i nye boliger, bedrifter, anleggsplasser etc.?

Dette går som normalt inntil videre. Men hvis situasjonen skulle stramme seg til og montørene får begrenset kapasitet, vil selskapene måtte prioritere feilretting og andre kritiske oppgaver.

Hvordan påvirkes produksjon og leveranser?

Nær halvparten av bedriftene i kraftnæringen vurderer det som aktuelt å redusere produksjonen eller virksomheten om kort tid, som følge av koronaviruset, ifølge en undersøkelse fra NHO (13.mars 2020). Det skyldes redusert etterspørsel etter strøm som følge av lavere aktivitet i næringslivet, men også lavere salgsaktivitet og noe reduksjon i bygge- og installasjonsvirksomhet.

Hvordan påvirkes utbyggingsprosjekter (strømnett og kraftverk)?

Flere selskaper venter at det kan bli forsinkelser i prosjekter. Det skyldes dels strenge krav til smittevern og reiserestriksjoner. Dels at det kan bli nødvendig å omdisponere personell. Og dels at selskapene vil være tilbakeholdne med arbeid som krever utkobling av strøm for kundene.

Får driftskritisk personell i kraftforsyningen tilbud om barnepass og testing ved behov?

Kraftforsyning regnes som samfunnskritisk funksjon. Personell på driftssentraler, IT-personell, reparasjonspersonell og beredskapsledelse vil være prioritert for barnepass. Det er også behov for å få prioritert testing av personell i karantene. Her venter vi på en avklaring.

Hvem har ansvaret for beredskapen i kraftforsyningen?

NVE har et overordnet ansvar for samordning av beredskapen. Dette er organisert gjennom Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) som består av NVE, kraftprodusentene, fjernvarmeprodusentene og nettselskapene, fordelt i 13 distrikter.

Nøkkeltall

  • 7700 ansatte i 100 nettselskaper drifter et strømnett på 330 000 kilometer
  • 5400 ansatte driver 1600 vannkraftverk, samt vindkraftverk og fjernvarmeanlegg
  • 99,98 prosent av strømmen leveres som den skal til norske forbrukere

Temaside: Koronaviruset

Energi Norge anbefaler bedriftene til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir om koronaviruset.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: