Smittevernveileder for kraftforsyningen på plass

Nyhet, HMS

Publisert

Koronavirus

Kraftforsyningen er en samfunnskritisk funksjon. I samarbeid Samfunnsbedriftene og Norsk Fjernvarme har Energi Norge nå utarbeidet en smittevernveileder for varme- og kraftforsyningen.

Energi Norge, Samfunnsbedriftene og Norsk Fjernvarme har nylig utarbeidet en smittevernveileder for kraft- og varmeforsyningen.

Veilederen tar utgangspunkt i Folkehelseinstituttets smittevernveileder samt innsamlede rutiner og prosedyrer fra medlemsbedriftene våre. NVE har bidratt med innspill til veilederen. 

Kraftforsyningen er en samfunnskritisk funksjon og en viktig del av verdikjeden for å opprettholde grunnleggende funksjoner i samfunnet. Selv om regjeringen har laget en nasjonal plan for nedtrapping av tiltak, viderefører NVE derfor enkelte råd spesielt rettet mot KBO-enheter. Disse tiltakene er ment å supplere de nasjonale tiltakene og finnes på NVEs hjemmesider. 

Veilederen kan lastes ned her.

Hovedprinsipper for smittevern 

Alle bør utøve godt smittevern under covid-19, både i og utenfor jobbsammenheng. Det betyr at følgende hovedprinsipper for smittevern bør overholdes: 

  • Syke personer skal ikke være fysisk til stede 
  • God hygiene 
  • Redusert kontakt mellom personer 

Det er viktig at enhver holder seg oppdatert om eventuelle endringer i de til enhver tid gjeldende retningslinjene fra Folkehelseinstituttet (FHI) eller andre helsemyndigheter.

Energi Norges smittvernveileder til kunden kan lastes ned her.

Viktige forholdsregler 

De ansatte i varme- og kraftforsyningen skal være friske. Hvis de viser tegn til eller har mistanke om sykdom, skal de ikke være på jobb. 

Før besøk vil oppmøte avtales direkte hos kunden. Ved mistanke om smitte hos kunden vil et nytt tidspunkt for besøk avtales. 

Hender, verktøy og utstyr skal vaskes hyppig for å unngå dråpesmitte. Derfor er det viktig med tilgang på vask for renhold. Desinfiserende middel, engangshansker og munnbind skal medbringes og benyttes ved behov.  

Under besøket er det viktig å unngå nærkontakt. Færrest antall personer mulig skal være i samme rom. Alle bør ha minst en meters avstand. 

Generelle smittevernråd må følges 

Det vil alltid være en risiko for smitte og det kan oppstå smittetilfeller selv om det utøves godt smittevern. Veilederen supplerer og inkluderer Helsedirektoratets veileder med mål om å redusere risikoen for smitte gjennom utførelse av arbeid i felt. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: