bilde av Vassfiks på NTNU i Trondheim, tre studenter prater i utstillingsområde

Vassfiks på NTNU i Trondheim. Foto: Thomas Mo Willig / Energi Norge.

Vassfiks arrangeres årlig i februar av institutt for vann- og miljøteknikk på NTNU i Trondheim.

Hensikten med arrangementet er å vise studenter som allerede er spesialisert innenfor vannkraft, og unge fra andre linjer, hvilke jobbmuligheter de har etter endt studietid, samt informere om mulige prosjekt- og masteroppgaver.

Kraftselskapene er avhengig av å ha relevant kompetanse innen damkonstruksjoner og vassdragsteknikk, og interessen for disse fagene har vært økende bland studentene etter at næringen og Energi Norge gikk inn med midler for å styrke studiet.

Sommerjobber

Kraftnæringen ønsker å gi sommerjobber til studentene som går på vassdragsteknisk linje. Energi Norge samarbeider derfor med Norsk Vannkraftsenter, slik at virksomheter som tilbyr sommerjobber, kan legge inn sommerjobbene på Norsk vannkraftsenter sine nettsider.

Næringslivsringen

Energi Norge er medlem av næringslivsringen. Næringslivsringen er et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og studieprogrammet for Bygg- og miljøteknikk ved NTNU.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

 

Profilbilde Brynhild Totland. Foto
  • Brynhild Totland
  • Kompetanserådgiver