Innhold

Nærings-ph.d: Unik mulighet for kompetansebygging i egen bedrift

Nyhet, Rekruttering og kompetanse

Publisert

Bilde av mann i vassdragslabben

Foto: Jan Christian Sørlie

Nærings-phd er en doktogradsutdanning hvor stipendiaten er ansatt i en bedrift og jobber med problemstillinger knyttet til selskapets langsiktige utfordringer.

Gjennom rekruttering av doktorgradskandidater skal ordningen skal øke kunnskapsintensiteten i næringslivet. Forsking er viktig for å kunne møte nye utfordringer på en god måte, løse tekniske problemer på kort sikt og for å kunne utnytte muligheter som utvikling og ny teknologi gir.

Energi Norge jobber for at bransjen skal øke sin FoU-innsats slik at man oppnår økt verdiskapning i bedriftene. En høy forskningsinnsats fra energibransjen vil også være avgjørende for å kunne påvirke mål og prioriteringer for energiforskningen på nasjonalt nivå slik at den er i tråd med bransjens behov.  

Kunnskap og verdiskaping

En Nærings-ph.d kan være en god måte for både store og små selskaper å øke sin kompetanse på. Ordningen går ut på at man utdanner en forsker med spisskompetanse innenfor bedriftens virksomhetsområde, som også kan bidra til å heve kompetansen blant dem rundt seg. Samtidig knytter bedriften verdifulle kontakter med relevante kompetansemiljø innenfor akademia.

Finansiering av doktorgradsutdanning representerer et stort løft for mange bedrifter. Gjennom ordningen for Nærings-ph.d hos Norges forskningsråd kan man søke om å få dekket 50 prosent av gjeldende stipendsats i tre år for en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad.

Les mer om Nærings-ph.d-ordningen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: