Innhold

Organiserer kraftfulle fysikktimer

Nyhet, Rekruttering og kompetanse

Publisert

Bilde av to elver som utfører et fysikk ekspriment

Foto: Katrine Lunke

Som en del av et undervisningsopplegg utviklet for å øke rekrutteringen til kraftnæringen, gjennomførte Energi Norge torsdag en testfysikktime i 2. klasse på Elvebakken videregående skole i Oslo, i samarbeid med medlemsbedriften Hafslund.

Nettplanlegger Ingvild Solberg fra Hafslund underviste engasjerte fysikkelever om kraftproduksjon i et vannkraftverk for å gi dem et innblikk i hvordan det er å jobbe som ingeniør i et kraftselskap. Elevene lærte blant annet å beregne energiproduksjon i et kraftverk.Timen hadde en god balanse mellom teori, oppgaveløsning og et praktisk forsøk der elevene produserte strøm ved hjelp av en Peltonturbin og en vannsøyle.

– Det er gøy å se hvor engasjerte elevene er og det er akkurat dette engasjementet vi ønsker å skape blant alle våre medlemsbedrifter når vi nå drar i gang 'fysikktimen'-prosjektet, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland hos Energi Norge.

Målet er at over 30 virksomheter tar undervisningsopplegget i bruk i løpet av de neste par årene for å oppnå et tettere samarbeid mellom skolene og kraftselskapene.

– Dette vil være et virkemiddel for å øke rekrutteringen til ingeniørfagene innen relevante fag for kraftnæringen, understreker Totland.

Materiell tilgjengelig i februar

Skoletimen ble filmet, og filmen vil bli presentert sammen med et inspirasjonshefte på Energi Norges HR-konferanse på Gardermoen 4-5. februar 2014.

Samtidig vil undervisningsmateriellet gjøres tilgjengelig på Energi Norges nettsider slik at alle medlemmene får mulighet til å arrangere kraftfulle fysikktimer i samarbeid med videregående skoler i sitt nærområde.
Materiellet består av et veiledningshefte, tilhørende Powerpoint-presentasjoner og ulike fysikkforsøk.