Innhold

Vil du være fysikklærer for en dag?

Nyhet, Rekruttering og kompetanse

Publisert

bilde av en dame som underviser elever

Foto: Katrine Lunke

Din bedrift kan nå bidra til å rekruttere ingeniører til kraftnæringen slik at vi også i fremtiden kan levere fornybar energi. Gjennom prosjektet "Kraftfull fysikktime" skal ingeniører fra våre medlemsbedrifter inspirere elever i videregående skole til å velge en kraftrelatert ingeniørutdanning.

Energi Norge har utarbeidet et undervisningsopplegg som legger til rette for at ansatte i kraftnæringen kan gi fysikkelever et innblikk i hvordan det er å jobbe som ingeniør i et kraftselskap.I rollen som lærer skal ingeniørene stå for undervisningen i en dobbelttime i fysikk ved skoler i sitt eget lokalmiljø, i samarbeid med klassens fysikklærer. Målet er å øke rekrutteringen av fremtidens fornybarhoder.

Valgmuligheter

Det har blitt utarbeidet fire ulike undervisningsopplegg - tre for Fysikk 1 og ett for Fysikk 2 - som kan brukes i undervisningen i videregående skole, avhengig av hva man ønsker å lære elevene. Hvert av disse består av en PowerPoint-fil, et elevhefte med fysikkforsøk og en fasit.

I tillegg tilbys et veiledningshefte for ingeniørene som skal gjennomføre undervisningen, samt en inspirasjonsfilm fra en testfysikktime gjennomført av nettplanlegger Ingvild Solberg i Hafslund ved Elvebakken videregående skole i Oslo.

Målet er at over 30 virksomheter tar undervisningsopplegget i bruk i løpet av de neste par årene for å oppnå et tettere samarbeid mellom skolene og kraftselskapene.

Mer informasjon om "Kraftfull fysikktime" og alt nødvendig materiell, finner du på energinorge.no/fysikktimen.

Ønsker du å engasjere elever i ditt eget lokalmiljø? Kontakt kompetanserådgiver Brynhild Totland på telefon 23 08 89 14 eller epost bt@energinorge.no.