Innhold

Næringen med initiativ til elkraftstudium

Nyhet, Rekruttering og kompetanse

Publisert

bilde av tre energimontører som snakker sammen

Foto: Katrine Lunke

Kraftselskaper og næringsliv i Sogn og Fjordane har investert 12.5 millioner kroner i etablering av et elkraftstudium ved høgskolen i distriktet. Etter to års drift, vil studiet nå fullfinansieres gjennom statsbudsjettet.

– Etter tett politisk jobbing mot lokale og sentrale politikere, fikk vi på plass 20 studieplasser i statsbudsjettet for 2014. Nå er studiet oppe og går på egne bein, med drift og finansiering via Høgskolen i Sogn og Fjordane, sier nettsjef Helge Robert Midtbø i Sunnfjord Energi.Ingeniørstudiet ble etablert ved skolen i Førde høsten 2012 etter initiativ fra energiselskapene Sunnfjord Energi og Sogn & Fjordane Energi (SFE), som så behovet for økt rekruttering til bransjen. De garanterte for gjennomføring av to kull, og har sammen med en rekke partnere skaffet midler til drift, utstyr og et moderne elkraftlaboratorium.

– Energibransjen i Sogn og Fjordane tok initiativet til å få i gang eit slikt studium, ettersom man over tid har hatt store problemer med å rekruttere elkraftingeniører. I kombinasjon med at vi de neste 10-15 årene får et generasjonsskifte på ingeniørsiden, og at aktiviteten er ventet å øke, er det klart at rekrutteringsproblemene ikke vil bli mindre, sier Midtbø.

I tillegg er Sogn og Fjordane fornybarfylke nummer 1 i Norge, med stort potensial for utbygging av småkraft og vind, legger han til.

Stort behov for ingeniører

Næringslivet i Sogn og Fjordane vil trenge minst 120 nye elkraftingeniører de neste 10 årene, ifølge beregninger utført av kraftnæringen. Etableringen av elkraftstudiet sørger for at det blir utdannet 20 nye ingeniører av høy kvalitet hvert år fra 2015, sier Midtbø.

Han understreker at representanter fra kraftselskapene har vært tett involvert i utarbeidelsen av studieplanen, og jobber tett med høgskolen.

– Samarbeidet er under utvikling, men vi legger opp til at bransjen vil stille med forelesere, samtidig som studentene vil få relevante prosjektoppgaver og sommerjobber hos oss, sier han.

Direkte kontakt med næringslivet er helt avgjørende for å motivere studentene til å velge fornybarnæringen, tror programansvarlig for elkraftstudiet ved skolen, Eli Nummedal.

– Det er viktig at de føler at de tilhører bransjen helt fra de starter på studiet, og at det finnes muligheter for sommerjobber og lignende, sier hun.

Foruten Sunnfjord Energi og SFE, har Sognekraft, Stryn Energi, Luster Energiverk, Østfold Energi, Elkem Bremanger, NELFO, BKK, E-CO og næringsfondet INU i Sogn og Fjordane bidratt med midler til studiet.