Innhold

Roser kompetanseinitiativ for vannkraft

Nyhet, Rekruttering og kompetanse

Publisert

Bilde av Olje- og energiminister Tord Lien åpner Norsk Vannkraftsente

Olje- og energiminister Tord Lien åpner Norsk Vannkraftsente Foto: Thomas Mo Willig

Vannkraft er ryggraden i norsk kraftproduksjon og grunnlaget for norsk industri, uttalte olje- og energiminister Tord Lien da han åpnet Norsk Vannkraftsenter på NTNU i Trondheim.

Lien ønsket initiativet som skal sikre kompetanseutvikling innen vannkraftteknologi velkommen.

Arrangementet markerte oppstarten av et nasjonalt senter for å styrke undervisning og forskning knyttet til vannkraftteknologi. NTNU, Energi Norge og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) står bak initiativet.

Prosjektet har også bred støtte fra flere andre universiteter, forskningsinstitusjoner og kraftselskaper som ser verdien av å samle kompetansen på ett sted.

Olje- og energiminister Tord Lien håpet opprettelsen av Norsk Vannkraftsenter ville gjøre flere interessert i energispørsmål, og påpekte at initiativet viser at kraftnæringen tar rekruttering på alvor.

– Vi trenger kompetente mennesker til å jobbe i kraftbransjen. 23 prosent av ansatte i bransjen er over 58 år og det illustrerer behovet for mange nye kloke hoder, uttalte han.

Lien var positiv til at utdanningssektoren, næringslivet og myndigheter inngår et samarbeid for å fremme utvikling av vannkraftteknologi og kompetanse, og understreket særlig verdien av at Energi Norge sikrer senteret god tilknytning til kraftnæringen via sine medlemmer.

Norsk Vannkraftsenter skal sikre rekruttering, grunnutdanning, tverrfaglig samarbeid og styrke kommunikasjonen mellom forskningsmiljøene på NTNU og samarbeidende institusjoner og bedrifter.

Ryggrad i det norske samfunnet

Vannkraften har vært en bærebjelke i det norske samfunnet siden starten på elektrifiseringen på slutten av 1800-tallet. Norges viktigste nasjonale fornybare energiressurs bidrar med viktige samfunnsverdier som forsyningssikkerhet, klimahensyn, verdiskaping, reguleringsevne og flomsikring.

– Det er helt avgjørende å opprettholde og videreutvikle den verdifulle kompetansen vi sitter på. For å få til dette, stiller fornybarnæringen og myndigheter med forskningsmidler slik at det kan skapes et miljø for undervisning og forskning i tilknytning til den viktigste akademiske kunnskapsinstitusjonen for vannkraft i Norge, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Energi Norges medlemsbedrifter, rådgivende ingeniører og leverandørbedrifter har gitt tilsagn om rundt 12 millioner kroner til Norsk Vannkraftsenter. I tillegg har NVE historisk bidratt med rundt 1,5 millioner kroner til aktiviteter som nå skal videreføres av senteret, forutsatt gode FoU-søknader. Det er også søkt om midler fra Norges Forskningsråd.

Se reportasje fra NRK Trøndelag

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: