Innhold

Stort behov for nye energioperatører

Nyhet, Rekruttering og kompetanse

Publisert

Bilde av Energioperatører ved en foss

Foto: Ann Iren Jamtøy

Antallet nyutdannede energioperatører må tredobles de neste årene for å dekke etterspørselen etter driftskompetanse ved vann- og vindkraftanlegg når store investeringer og kraftverksoppgraderinger skal gjøres. Selskapene bør rekruttere lærlinger nå, mener Energi Norge.

Alderssammensetningen på energioperatørene i kraftnæringen er høy, og mange vil gå av med pensjon de neste årene. Samtidig vil aktivitetsnivået øke i tråd med store investeringsplaner i tiden fremover.

– Rundt 600 av energioperatørene i kraftnæringen – altså halvparten – er over 50 år, og disse må gradvis erstattes. I dag utdannes 10-20 energioperatører årlig, men vi trenger tre ganger så mange lærlinger for å sikre nok kompetanse til drift av nye vindkraftanlegg og for å erstatte pensjonerte operatører ved vannkraftanleggene, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

Energioperatører utfører drifts- og vedlikeholdsoppgaver på produksjonsanlegg for vann-, vind-, biogass- og fjernvarmeanlegg, og dette gir flere valgmuligheter etter endt utdanning. I henhold til dagens læreplan er energioperatører kvalifisert til å jobbe selvstendig på arbeidsgivers egne elektriske anlegg.

Lærlingesamling på Smøla

I april var 17 lærlinger fra Narvik i nord til Sogn i sør samlet ved Smøla vindpark som en del av fagopplæringen for energioperatører. Samlingen i regi av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), Statkraft og opplæringskontoret for elektrofag i Nord-Trøndelag hadde denne gangen fokus på drift av vindparker.

Statkraft er et av selskapene som satser aktivt på opplæring av nye energioperatørlærlinger. Kraftverksjef Hans Bolme på Smøla anser faggruppen som veldig interessant med tanke på drift og vedlikehold av vindparker, og oppfordrer flere virksomheter til å ta inn lærlinger i faget.

– Alle energiselskaper med produksjonsanlegg bør utdanne energioperatører nå for å være forberedt på frafallet som venter, sier Totland.

For mer informasjon om energioperatørutdanningen, ta kontakt med kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.