Energi Norge

Innhold

Kunnskap til ungdomsskoleelever

Nyhet, Rekruttering og kompetanse

Publisert

Bildet av Ansatte i Energi Norge på besøk hos Akershus Energi på Rånåsfoss kraftstasjon.

Ansatte i Energi Norge på besøk hos Akershus Energi på Rånåsfoss kraftstasjon. Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

Hvert år har Akershus Energi besøk av nærmere 10.000 ungdommer.  Alle tiendeklassinger i Akershus fylkeskommune blir invitert, og selskapet bidrar på den måten til omfattende kompetanseheving blant morgendagens arbeidstakere.

Energi Norge var denne uken på besøk på Rånåsfoss og lot seg inspirere av hvordan til Akershus Energi sprer kunnskap om energi og miljø. De har laget sitt eget besøkssenter, Energiforum. Hit inviterer de alle tiendeklassinger i Akershus fylkeskommune.

- Morgendagens beslutningstakere, politikere, ledere og teknologer går i dag på skolen. På denne måten kan vi nå ut til en hel generasjon med kunnskap om vår bransje og fornybar energi, sier Aksel Tonjer, kommunikasjonsdirektør i Akershus Energi.

Bedriften har klasser på besøk fire dager i uken, og har satt av 2,5 årsverk til programmet. De dekker alle utgifter forbundet med besøk fra ungdomsskolene. De har også en god del besøk fra elever i videregående skole, men disse må selv dekke transportkostnadene.

I løpet av besøksdagen får elevene omvisning på kraftanlegget, samt innføring i blant annet vannkraftproduksjon og kraftbransjens historie. I den tre etasjes store utstillingsavdelingen kjøres det også en kunnskapskonkurranse hvor elevene i grupper får utdelt spørsmål og må lete etter svarene. Dagen inngår i læreplanen til ungdomsskolene og omfatter arbeid både før og etter besøket.

- Det er imponerende at Akershus Energi satser så bevist på å bygge opp interesse og kunnskap om fornybar energi! Det å skape et tidlig engasjement for teknologi og realfag er viktig for at flere skal velge en utdanning og en karriere i fornybarnæringen, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: