Energi Norge

Innhold

Kan spare syv milliarder på mer effektive prosjekter

To unge menn skriver på en tavle. Foto

Energi Norge ønsker å styrke prosjektkompetansen i bransjen og har nå blitt partner i Prosjekt Norges energiklynge. Foto: Unsplash.com

Energi Norge er blitt partner i Prosjekt Norge sin energiklynge. Målet er å samle aktører for å dele erfaringer om prosjektarbeid, noe som kan gi stor samfunnsøkonomisk gevinst.

Prosjekt Norge er et senter som er en del av NTNUs forskning, utdanning og utvikling innenfor prosjektlederfaget.

– Vi ønsker med dette å styrke prosjektkompetansen i bransjen. Ved å bli partner i Prosjekt Norge sitter vi tett på forsknings- og utviklingsfeltet innen prosjektgjennomføring, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

Stor gevinst

Bransjeklyngen Energi favner blant annet kraftprodusenter og olje- og gassektoren. Målet med klyngen er å bringe de ulike aktører sammen for å dele erfaringer og kunnskap om prosjektutvikling, -ledelse og -gjennomføring.

– Hvis bransjen greier å effektivisere inntil fem prosent gjennom standardisering og bedre gjennomføring, vil dette utgjøre en samfunnsøkonomisk gevinst på rundt syv milliarder kroner, sier Totland.

Det er allerede etablert en felles innkjøpsstandard, KOLEMO, som Energi Norge har utviklet i samarbeid med bransjen.

Inviterer til workshop

Som et første tiltak i samarbeidet med Prosjekt Norge, inviterer Energi Norge til en åpen workshop for å komme med innspill til utviklingsprosjekter fremover. 

– Workshopen er relevant for prosjekteiere og prosjektledere, men også leverandører, konsulenter og entreprenører. Det blir en god anledning til å høre mer om bransjesamarbeidet og veien videre, avslutter Totland.

Workshopen avholdes torsdag 11. april og er gratis. Meld deg på her.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: