Innhold

NHOs kompetansebarometer 2019

Forside rapport, røde farger. Illustrasjon

NHOs kompetansebarometer 2019.

59 prosent av Energi Norges medlemmer har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. Spesielt stort behov er det for ingeniørkompetanse.

Denne uken ble NHOs årlige kompetansebarometer lansert for sjette året på rad. Undersøkelsen gjennomføres av NIFU for å kartlegge kompetansebehovet i NHO-bedriftene.

I årets undersøkelse oppgir 59 prosent av Energi Norges medlemmer at de har et udekket kompetansebehov.

NHOs kompetansebarometer 2019

Trenger ingeniørkompetanse

Energi Norge er den landsforeninger i NHO som oppgir at de har størst behov for både ingeniører og sivilingeniører de neste fem årene. Hele 83 prosent av bedriftene oppgir at det har behov for ingeniørkompetanse.

– Vår bransje er teknologitung og innovativ, og vi er midt oppe i en rivende utvikling. Dette gjør at vi trenger tung teknisk kompetanse, forskning og innovasjon fremover, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

9 prosent av Energi Norges medlemmer oppgir også at de har et behov for doktorgradskompetanse. Grunnen til at de trenger denne kompetansen er at bedriftene har eget forsknings- og utviklingsarbeid. Andre grunner er at de vil styrke bedriftens kompetansebehov, og samarbeide med eksterne forskningsmiljø.

Les også: - Manglende kompetanse er en flaskehals

Tett samarbeid

Over halvparten av Energi Norges medlemmer oppgir at de samarbeider tett med universiteter og høyskoler, og ligger dermed helt i front sammenlignet med andre bransjer i NHO. De hyppigste måtene å samarbeide på er gjennom å delta på faglige konferanser, samarbeide om bachelor- og masteroppgaver, samt tilby utplassering i bedriftene eller sommerjobber.

Det å ha felles forskningsprosjekter med univeristetene og høyskolene kan være en fin inngang for faglig samarbeid.

– Fordi vi ser at behovet for ny kunnskap er stort, samordner Energi Norge fellesfinnansiert forskning i bransjen. Samtidig deltar vi tungt inn i Forskningssenter for miljøvennlig energi, slik som HydroCen, Cineldi og Zen, sier Totland.

NHOs kompetansebarometer kan lastes ned her.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: