Innhold

Bransjeprogram skal gi digitalt kompetanseløft

Nyhet, Rekruttering og kompetanse

Publisert

Young businessman in casualwear using laptop in office papirarbeid

I bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge» vil det bli lagt vekt på hvordan kraftsektoren kan ta i bruk ny teknologi, effektivisere prosesser og øke verdiskapingen.  

Det har aldri før vært flere korte utdanningstilbud for fornybar- og kraftnæringen. Med bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge» har partene i arbeidslivet fått penger av Kunnskapsdepartementet via Kompetanse Norge.

Energi Norge sitter i styringsgruppen for bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge». Der vil det bli lagt vekt på hvordan kraftsektoren kan ta i bruk ny teknologi, effektivisere prosesser og øke verdiskapingen.  

Bransjeprogrammet har mottatt midler fra Kunnskapsdepartementet. Disse vil benyttes til å fordele 15 millioner på ulike utdanningstilbud slik at studietilbudene blir uten deltakeravgift. Kursene blir spesialutviklet i tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene, og er i stor grad nettbaserte. 

Noen av tilbudene for fagarbeidere vil være innen fiber, feilsøking og vedlikehold, prediktivt vedlikehold og digitalisering. For ingeniører og sivilingeniører tilbys korte kurs innen fleksibilitet, integrasjon av nye energikilder, produksjonsplanlegging for vannkraft og verdibasert vedlikehold. 

Det er også lagt til rette for å ta masteremner innen digitalisering. Disse kan inngå som del av en mastergrad.  

Mer informasjon om tilbudene finnes på Kompetanse Norge sine sider. Her vil det komme nye tilbud så snart de er godkjent og klare til påmelding.  De fleste kursene starter i august/september, og påmelding vil skje fortløpende til kursene er fulle.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: