Innhold

Bransjeprogram til kraftsektoren er i gang

Nyhet, Rekruttering og kompetanse

Publisert

Arbeidsliv

Nå har Fagskolen Vestfold og Telemark tilbudt tre ulike delutdanninger som del av bransjeprogrammet "Vi som elektrifiserer Norge".

Som del av bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge» tilbyr Fagskolen Vestfold og Telemark nå tre ulike delutdanninger rettet mot kraftsektoren.

Energi Norge har sammen med El og IT Forbundet, NITO og Tekna tatt initiativ til et etter- og videreutdanningstilbud for fornybarnæringen. Nå har Fagskolen Vestfold og Telemark tilbudt tre ulike delutdanninger som del av bransjeprogrammet.

Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge» utvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet, og skal være et spleiselag hvor staten betaler for å utvikle og drive tilbudene, virksomheter investerer egne ressurser og den enkelte ansatte investerer noe av sin fritid.

Som del av bransjeprogrammet har vi nå fått på plass tre tilbud fra Fagskolen Vestfold og Telemark. Tilbudene er rettet mot fagutdannede i kraftsektoren.

Konkret er det følgende tilbud:

Internett of Things: 2,5 studiepoeng

 • Innsikt i mikroprosessor
 • Kunnskap om I/0 både digital og analog
 • Kunnskap om «fra sensor til web»
 • Kunnskap om måleteknikk

Vedlikehold og feilsøking: 5 studiepoeng

 • Vedlikeholdsstrategi knyttet til produksjon og distribusjon av elektrisk kraft
 • Innsikt i vedlikehold av transformator i distribusjonsnettet
 • Kunnskap om måling og vurdering av spenningskvalitet i distribusjonsnettet
 • Kunnskap om isolasjonsmåling og isolasjonsovervåking av LS nettet

Kvalitetsledelse: 5 studiepoeng

 • Faglig ledelse
 • Kreativitet og innovasjon
 • Prosjektledelse
 • Lean
 • Kvalitetsledelse

Vi vil etter hvert annonsere flere tilbud. Påmelding vil skje fortløpende til kursene er fulle, og oppstartsmøte blir før sommeren. Les mer på nettsidene til Fagskolen Vestfold og Telemark.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: