Innhold

Flere unge i fornybarnæringen

Nyhet, Rekruttering og kompetanse

Publisert

Sivilingeniører på tur i vindmøllepark

Gjennomsnittsalderen i kraftsektoren har sunket med et halvt år på ti år, viser en ny rapport fra SSB. Foto: Ann Iren Jamtøy.

En ny rapport fra SSB viser at andelen unge som er sysselsatt i kraftnæringen stadig blir større. Næringen er i vekst, og antall ansatte øker.

Energi Norge bestiller annet hvert år en rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Rapporten beskriver sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet. Nå er tallene for 2019 tilgjengelige. 

Rapporten viser at antall ansatte øker. I 2019 var det 21 000 sysselsatte i kraftsektoren. Det innebærer en vekst i antall sysselsatte på tre prosent fra 2018 til 2019. 

Gjennomsnittsalderen i kraftnæringen er på 43,3 år. De ansatte er i snitt et halvt år yngre nå enn for ti år tilbake. 

Stabil andel kvinner 

I 2019 er den totale kvinneandelen i bransjen på 21 prosent. Kvinneandelen har ligget stabilt på rundt 20 prosent siden 2004.  

Kvinneandelen for økonomiske fag, HR og administrasjon ligger på 33 prosent. Tekniske utdanninger tiltrekker seg i ulik grad kvinner.  

Rapporten til SSB viser at jo høyere utdanningsnivået er, jo høyere er kvinneandelen. Blant sivilingeniørene i kraftsektoren er 19 prosent kvinner, mens andelen er 11 prosent for ingeniørene.

Neste 40 prosent har høyere utdanning  

Andelen sysselsatte med høyere utdanning i kraftsektoren har økt den siste 15-årsperioden. I 2004 hadde 27 prosent av de sysselsatte i kraftsektoren høyere utdanning, mens denne andelen har økt til 39 prosent i 2019.

Les rapporten her.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: