Energi Norge

Innhold

Fremtiden vil kreve mer av fagarbeiderne

Nyhet, Rekruttering og kompetanse

Publisert

Vindmølle og drone. foto

Energi Norge og EL og IT Forbundet har laget en ny veileder som skal bidra til å møte fremtidens kompetansebehov i kraftnæringen. Foto: iStock

Energisystemet vil i fremtiden kreve nye og endrede ferdigheter blant fagarbeidere. Energi Norge og EL og IT Forbundet har laget en veileder som skal hjelpe ledelsen og tillitsvalgte med å samarbeide om kompetanseheving.

Energi Norge og EL og IT Forbundet er opptatt av kraftnæringen som en kunnskapsbasert næring, med dyktige fagfolk i alle ledd. Næringen har tradisjonelt sett vært god på å ha kompetente medarbeidere med høy grad av selvstendighet i sitt arbeid.

Endrede verdikjeder, ny teknologi, digitalisering og behovet for etter- og videreutdanning er et viktig område for både EL og IT Forbundets og Energi Norges medlemmer. Energioverenskomsten § 6 om opplæringsplan er et godt rammeverk, men er for lite anvendt hos de lokale parter.

– Fremtiden vil kreve at fokuset på kompetanse videreføres og forsterkes. Endringer, særlig i lys av digitaliseringen, skjer fortere enn før, og man må tenke i forkant av endringene for å inneha den kompetansen man trenger i virksomheten, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

I veilederen vil man finne overordnede prinsipper om kompetansekartlegging og kompetanseheving, hvordan ledelse og tillitsvalgte best kan samarbeide om kompetanse i bedriften, samt konkrete eksempler fra medlemsbedrifter på hvordan man kan lykkes med kompetansekartlegging og kompetanseheving i bedriften.

Som bakgrunn for veilederen er det også blitt utarbeidet en rapport fra NIFU, som tar for seg digitalisering og fremtidens kompetansebehov i kraftnæringen. Både rapporten og veilederen vil bli presentert på årets fagopplæringskonferanse som holdes 11.-12. februar i Oslo. Der vil det også bli presentert gode eksempel på kompetanseheving i virksomhetene, og det vil bil mulighet til å gi innspill til nye fagplaner for elektrofagene.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: