Energi Norge

Innhold

Gir støtte til elektrifiseringskompetanse

Nyhet, Rekruttering og kompetanse

Publisert

Mannlig  og kvinnelig ingeniør arbeider sammen ved en pc som viser en 3d modell. Foto

I ny kompetansepakke gir regjeringen støtte til bransjeprogrammet "Vi som elektrifiserer Norge". Foto: Gorodenkoff - stock.adobe.com

Regjeringen lanserer kompetansepakke på 190 millioner kroner. Bedrifter og medarbeidere som elektrifiserer Norge får eget bransjeprogram.

Regjeringen kom fredag 3. april med en bred kompetansepakke, hvor Elektro/automasjon- og fornybar/kraftnæringen er ett av de nye bransjeprogrammene som får egne midler. De som står bak nominasjonen er NHO, Energi Norge, Nelfo, LO, EL og IT Forbundet, NITO og Tekna.

– Våre næringer skaper store verdier for samfunnet og vi kan utnyttet ny teknologi bedre. Et bransjeprogram for livslang lærling kan øke disse verdiene, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Klimakur 2030 viser at elektrifisering og digitalisering må gi de største bidragene til klimaløsningen i Norge og internasjonalt. Teknologi, regulering og markeder er i rask endring og formålet med bransjeprogrammet er å ruste bedriftene og medarbeiderne for nye og endrede arbeidsoppgaver.

Dette er kompetansepakken - totalt 190 millioner kroner:

  • 100 millioner kroner til treparts bransjeprogrammer
  • 50 millioner kroner til nettbasert opplæring
  • 20 millioner kroner til universiteter og høyskoler for å gi plass til flere på eksisterende utdanninger
  • 20 millioner kroner til opplæring av ufaglærte
Forventninger fra partene i arbeidslivet

– Samfunnsutviklingen med elektrifisering og digitalisering endrer bransjen våre. Vi trenger et kompetanseløft, sier forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet.

– Kompetanse og livslang lærling er nøkkelen til at norske virksomheter og medarbeidere skal styrke konkurransekraften og møte økende internasjonal konkurranse, sier administrerende direktør Ove Guttormsen i Nelfo.

Digitale løsninger introduserer også nye sårbarheter.
– Kompetansen må styrkes slik at alle deler av samfunnet har trygge anlegg og installasjoner, sier president Trond Markussen i NITO.

Droner, stordataanalyser og kunstig intelligens endrer hvordan man driver nett og produksjon.
– Vi må utvikle kompetanse for å utnytte de store mulighetene i digitalisering, sier president Lise Lyngsnes Randeberg i Tekna.

Dette er noen av forventningene samarbeidspartnerne har til det nye bransjeprogrammet for livslang lærling, der også samarbeidet med utdanningstilbyderne blir helt sentralt. Arbeidet med å identifisere behov og konkretisering av innhold og tilbud vil starte så snart praktisk mulig.

Korona-krisen møtes nå også med opplæringtilbud som tilbys til permitterte, arbeidsledige eller som alternativ til permitteringer. Stortingets økte satsning på bedriftsintern opplæring er velkommen, og partnerne i bransjeprogrammet ser muligheter i felles satsninger, så langt praktisk mulig.

Om bransjeprogram

Bransjeprogrammene utvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet, og skal være et spleiselag. Staten betaler for å utvikle og drive tilbudene, virksomheter investerer egne ressurser og den enkelte ansatte investerer noe av sin fritid.

Les mer i regjeringens pressemelding.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: