Energi Norge

Innhold

Sterkt behov for unge ingeniører og sivilingeniører

Nyhet, Rekruttering og kompetanse

Publisert

Sivilingeniører på tur i vindmøllepark

Fornybarnæringen trenger unge ingeniører med teknisk kompetanse og forretningsforståelse. Foto: Energi Norge

Unge ingeniører og sivilingeniører er blant yrkesgruppene som har størst mulighet i jobbmarkedet fremover. Bare fornybarnæringen vil trenger flere tusen ingeniører de neste årene.

Denne uken var det søknadsfrist for høyere utdannelse i Norge. Energi Norge har i den anledning oppfordret flere unge til å velge ingeniør- og sivilingeniørstudier, ettersom fornybarnæringen trenger flere ingeniører med teknisk kompetanse og forretningsforståelse.

– Vi kan sammenligne med situasjonen i Norge på 1960- og 70-tallet. Da var behovet for ny kompetanse til oljenæringen betydelig. I vår tid skal energibehovet dekkes av fornybar energi og hele samfunnet vårt elektrifiseres og digitaliseres. Denne endringen krever mye ny kompetanse, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Teknisk forståelse

Droner, stordataanalyser og kunstig intelligens endrer hvordan man driver kraftnett og produksjon. Dette stiller også nye krav til kompetanse.

– Vi trenger unge mennesker med god teknisk forståelse for å utnytte de store mulighetene i digitalisering, sier president Lise Lyngsnes Randeberg i Tekna.

NTNU i Trondheim har det mest populære ingeniørstudiet i Norge. I fjor var det 913 søkere til de 144 studieplassene ved Industriell økonomi og teknologiledelse. Studiet i Trondheim var det tiende mest populære av alle i fjor.

Tredobling av stillinger

Tall fra Finn.no, som har over 80 prosent av det norske stillingsmarkedet, viser en sterk økning i antall stillinger innen sektoren kraft og energi etter at 2019-tallene er oppsummert.

– På landsbasis har sektoren hatt en tredobling av ledige stillinger – fra nærmere 2000 i 2015 til over 6200 i fjor. Veksten i fjor var sterkest på Vestlandet med en økning på 86 prosent i Hordaland og 139 prosent i Rogaland, sier produktdirektør Christopher Ringvold i Finn jobb.

Ifølge statistikken er altså etterspørselen etter ingeniør-kompetanse innen kraft- og energisektoren spesielt høy. Fra 2018 til 2019 var veksten i antall stillinger på hele 76 prosent.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: