Innhold

NHOs kompetansebarometer 2017

En ung mann og dame smiler. Foto

Kraftnæringen er en attraktiv arbeidsplass og har et stort behov for ingeniører. Foto: Katrine Lunke

NHOs kompetansebarometer er en årlig undersøkelse som kartlegger kompetansebehov for NHOs medlemsbedrifter.

NHOs kompetansebarometer 2017

Energi Norges medlemmer er opptatt av kompetanseheving, og i årets undersøkelse oppgir 61 prosent av disse at de har et udekket kompetansebehov, dette er en oppgang fra 45 prosent i 2016.

Kraftnæringen best på digitalisering

Halvparten Energi Norge sine medlemmer oppgir i undersøkelsen at de har implementert digitaliserte og automatiserte prosesser, mens 43 prosent sier at de planlegger digitalisering.

– Når det gjelder bruk av sanntidsanalyse, bruk av roboter og droner, samt sensorteknologi, så er Energi Norges medlemmer langt fremme i å ta i bruk denne teknologien, av alle NHO sine medlemsbedrifter, ifølge årets undersøkelse. sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

Kraftnæringen en attraktiv arbeidsplass

Kraftnæringen er den NHO næringen som oppgir størst behov for ingeniører, her er det hele 86 prosent av bedriftene som oppgir at de har i behov for denne kompetansen. Energi Norges medlemmer oppgir at de får kvalifiserte søkere når de lyser ut stillinger, spesielt på bachelor og masternivå oppgir 90 prosent av bedriftene at de får noen eller mange kvalifiserte søkere. – Dette er 10 prosent over gjennomsnittet av alle NHO sine medlemsbedrifter, og viser at våre medlemmer er attraktive avsluttet Totland.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: