Innhold

SSB-rapport: Sysselsatte i næringen

Fagartikkel, Rekruttering og kompetanse

Publisert

Bilde av en dame som kommer inn i et rom med mange skjermer og en  mann ved et skrivebord

Hafslund sin driftssentral. Foto: Katrine Lunke

Energi Norge bestiller en rapport annet hvert år fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), som beskriver sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet.

Lurer du må hvor mange som jobber i kraftnæringen, eller hvordan alders- og kjønnsfordelingen er? Her finner du status per 2016.

Antall ansatte i kraftsektoren passerer 20 000

I 2016 var det 20 910 sysselsatte i kraftsektoren, som omfatter kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter. I kraftnæringen isolert var det 15 339 sysselsatte. Det innebærer en vekst på 9,3 prosent i perioden fra 2004 til 2016.

Snittalder tre år høyere enn annet næringsliv

Gjennomsnittsalderen i kraftnæringen er nesten tre år høyere enn i resten av næringslivet. De sysselsatte i kraftsektoren hadde i 2016 en gjennomsnittsalder på 44,7 år, mot 41,8 år for resten av næringslivet. Siden 2004 har andelen sysselsatte over 55 år økt fra 22,7 til 27,1 prosent i kraftsektoren, men samtidig har også andelen under 35 år økt fra 18,4 til 25,3 prosent.

Hver tredje ansatt har høyere utdanning

Andelen sysselsatte med høyere utdanning i kraftsektoren har økt i 12-årsperioden. I 2004 hadde 27 prosent av de sysselsatte høyere utdanning, mens denne andelen hadde økt til 36 prosent i 2016.

Kun tre prosent kvinner blant montørene

Tekniske utdanninger tiltrekker seg i ulik grad kvinner. Det interessante er at jo høyere utdanningsnivået er, jo høyere er kvinneandelen. Blant sivilingeniørene i kraftnæringen, er 17 prosent kvinner, mens andelen er kun 10 prosent for ingeniørene. Mest oppsiktsvekkende er det at kun tre prosent av de som er utdannet energimontør/energioperatør er kvinner.

Ettersom vi ønsker å tiltrekke de beste folkene, må bransjen bli flinkere til å rekruttere unge jenter til tekniske fag på alle utdanningsnivåer.

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: