Energi Norge

Innhold

Ukens innblikk: Kompetent driftssjef

Bilde av energimontør Håvard Belsvik

Driftsansvarlig Håvard Belsvik i Orkdal Energi på montøroppdrag. Foto: Orkdal Energi

Hver uke forteller vi historien bak et arbeidshverdagsbilde på Instagram slik at du blir kjent med én av fornybarnæringens 15.000 helter. Driftsansvarlig for kraftverk hos Orkdal Energi, Håvard Belsvik (27), har bakgrunn som både energimontør og -operatør og nyter godt av den brede kompetansen i sitt daglige arbeid.

Hvilken bakgrunn har du?

Jeg startet som lærling i energioperatørfaget hos Selbu energiverk for nøyaktig 10 år siden. Der var jeg heldig og fikk være med på nybygging av et minikraftverk og totalrehabilitering av to store kraftverk der vi plukket alt i småbiter og bygde det opp igjen i bra stand. Ellers besto jobben i vanlig drift og vedlikehold av kraftstasjoner og fjernstyringsanlegg. Jeg var mye ute i friluft hele året.

Etter tre og et halvt år i Selbu begynte jeg på energimontørutdanningen hos Orkdal Energi. Der besto jobben i drift og vedlikehold av høyspennings- og lavspenningsnettet i kommunen. Deretter fikk jeg energimontørjobb i Bravida, med reisevirksomhet rundt om i hele Norge for å bygge trafostasjoner og kraftstasjoner.

Etter en stund i Bravida startet jeg i det nyoppstartede entreprenørfirmaet TrønderEnergi Elektro der vi jobbet med stort sett alt av gatelys i Sør-Trøndelag. Så søkte jeg på stillingen som driftsansvarlig for kraftverk hos Orkdal Energi og kom gjennom nåløyet igjen.

Hva går en vanlig arbeidsdag ut på?

I dag jobber jeg med vedlikehold av våre dammer og kraftverk og bygger opp vedlikeholdssystem for disse. Men siden Orkdal Energi bare har to kraftverk og fem dammer, er det ikke nok til å fylle opp en hel uke med bare kraftstasjonsarbeid. Derfor er jeg også en del av nettavdelingens vaktordning og bidrar med forefallende arbeid på lav- og høyspenningsnettet.

Midt oppe i alt dette er jeg også leid ut 50 prosent til Salvesen & Thams, der jeg hjelper til med daglige gjøremål som drift av kraftstasjoner og demninger.

Hvor mange har du ansvar for?

Jeg har ikke ansvar for noen til daglig da det er bare jeg som har det daglige tilsynet, men hvis det skal utføres større jobber, får jeg låne folk fra nettavdelingen. Det kan være aktuelt spesielt når det skal jobbes i høyden eller tungt arbeid skal utføres.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben min er at den er så variert og nesten ingen dager er like. Jeg får jobbe med alt fra batterianlegg til høyspentanlegg, mye mekanisk arbeid og mange dager ute i friluft. Samtidig blir det scooterturer på vinteren for vannstandsavlesning og gåturer om sommeren.

Samtidig er det jo veldig spennende å være den som har ansvar for at kraftstasjonene går uten stans, og være i det første leddet i energiproduksjonen fra vann til strøm.

Hvorfor burde andre unge vurdere samme yrkesvei som deg?

Andre burde velge dette yrket rett og slett fordi det er veldig interessant. Det er veldig variert og man får jobbe i friluft. Samtidig får man utfordret seg selv i høyder og trange rør. Inspeksjoner foregår gjerne der det er trangt, mørkt og gjerne spruter vann, så det er nok ikke den ideelle jobben dersom man har klaustrofobi :)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: