Foto: To menn i arbeidsdress går langs Vamma kraftstasjon. Foto: Katrine Lunke

Kraftskatt

Vannkraften er Norges viktigste fornybare energikilde, og grunnleggende for å innfri norske utslippsmål og skape nye grønne arbeidsplasser. Skattlegging av vannkraftanlegg hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer.

Vannkraft beskattes svært strengt i Norge i dag og har vært gjenstand for flere skatteskjerpelser de siste årene. Mens annet norsk næringsliv har fått betydelige skattelettelser gjennom skattereformen, har vannkraftbeskatningen økt i takt med reduksjonene i selskapsskatten.

I tillegg til høy skattesats er det et problem at friinntektsrenten, som skal skjerme deler av avkastningen fra grunnrenteskatt, er svært lav. Den fastsettes på grunnlag av kortsiktige statsrenter, statskasseveksler med 12 måneders løpetid. 

Grunnrenteskatten kommer på toppen av selskapsskatt, eiendomsskatt, naturressursskatt, avståelse av konsesjonskraft og konsesjonsavgifter som kraftprodusentene må betale.

Våre høringssvar

  1. Energi Norges innspill til Energikommisjonen

    Vi viser til invitasjon til å komme med skriftlige innspill. Her følger Energi Norges.

  2. Vindkraft i Norge - God praksis i miljøhåndtering

    Rapporten viser hvordan vindkraft på land kan bygges og driftes på en måte som gjør at naturen blir tatt bedre vare på.

  3. Tiltak for raskere utbygging av mer fornybar energi i Norge

    Norge trenger mer fornybar kraftproduksjon til å kutte utslipp og bygge fremtidens industri, men i dag bygges det ikke ut ny kraftproduksjon i takt med det økende forbruket. Ifølge Statnetts kortsiktige markedsanalyse 2021-2026 vil det norske kraftoverskuddet reduseres fra 15 TWh i dag til 3 TWh på bare fem år.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: