Energi Norge

Innhold

Endret beskatning av vindkraft og nett

Bilde av mann som klatrer i en strømmast

Foto: Fredrik Ringe / Lyse

Regjeringen har sendt på høring et forslag om endringer i eiendomsskatten på arbeidsmaskiner og lignende. Forslaget innebærer store endringer i eiendomsskatten for blant annet vindkraftanlegg og nettanlegg.

I høringsforslaget er det skissert to alternative endringsmodeller. Alternativ én innebærer at produksjonsutstyr og -installasjoner skal fritas for eiendomsskatt, mens det som alternativ to foreslås at "verk og bruk" – som inkluderer vindkraftanlegg og nettanlegg – opphører som egen kategori.

– Forslaget innebærer en endring i retning av det som er intensjonen bak eiendomsskatten, nemlig at det skal være en skatt på fast eiendom, sier næringspolitisk rådgiver Ingvar Solberg i Energi Norge.

Gjeldende takseringspraksis av verk og bruk er preget av et stort innslag av skjønn og departementet peker på at det har vært vanskelig å forholde seg til regelverket både for kommunene og de eiendomsskattepliktige.

Gjelder ikke vannkraft

Vannkraftanlegg er unntatt fra endringsforslaget. For fornybarnæringen vil forslaget likevel – uavhengig av hvilket alternativ man lander på – innebære betydelige endringer.

– Ettersom vindkraftanlegg og nettanlegg faller innenfor gruppen "verk og bruk", vil de i henhold til forslaget bli fritatt fra eiendomsskatt, med unntak av eventuelle faste eiendommer og tomteverdier, sier Solberg.

Selv om det fortsatt kan bli noe eiendomsskatt for denne type virksomhet, blir utvilsomt eiendomsskattegrunnlaget beskjedent sammenlignet med dagens situasjon. Departementet anslår – på usikkert grunnlag – at endringene innebærer redusert eiendomsskatt på totalt 1,2 milliarder kroner for alle næringer som blir berørt.

Høringsfristen er satt til 18. september.

Les høringsdokumentene

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: