Energi Norge

Innhold

Fornybarskatt undergraver grønt skifte

Nyhet, Skatt og økonomi

Publisert

Bilde av Vamma kraftverk i Glomma

Vamma kraftverk i Glomma Foto: Bård Gudim / Hafslund

I forslag til statsbudsjett som ble lagt frem onsdag, går regjeringen inn for å øke grunnrenteskatten for vannkraft med rundt 300 millioner kroner. Dette vil ramme investeringer i vannkraft – som er en bærebjelke i omstillingen til en mer klimavennlig og mindre oljeavhengig økonomi.

– Vi er svært skuffet over at regjeringen velger å øke særskatten på vannkraft. Det er et stort paradoks i en tid da alle snakker om behovet for et grønt skifte i økonomien, og resten av næringslivet får drahjelp gjennom redusert selskapsskatt, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

De siste årene er skattepresset på vannkraft økt, mens lønnsomheten har falt kraftig. Grunnrenteskatten foreslås økt med to prosentpoeng til 33 prosent. Dette kommer på toppen av selskapsskatt, eiendomsskatt, naturressursskatt og konsesjonsavgifter som kraftprodusentene må betale.

– Konsekvensen er at gamle vannkraftverk ikke blir modernisert, og at nye prosjekter blir skrinlagt, fastslår Ulseth.

– Vi er svært skuffet over at regjeringen velger å øke særskatten på vannkraft. Det er et stort paradoks i en tid da alle snakker om behovet for et grønt skifte i økonomien.

Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge

Lite attraktiv

En fersk rapport fra konsulentselskapet EY viser at Norge kommer på 33. plass blant landene hvor det er mest attraktivt å investere i fornybar energi. Dette til tross for at Norge har noen av de største vann- og vindkraftressursene i Europa, og et støttesystem for fornybar energi sammen med Sverige.

– Regjeringens begrunnelse for å øke grunnrenteskatten, er at det skal kompensere for den reduserte selskapsskatten. Det betyr at vannkraften diskrimineres i forhold til øvrig næringsliv, og at vi taper investeringer som kan gi verdiskaping og mer miljøvennlig energi, mener Ulseth.

Regjeringen har tidligere varslet en grønn skatteomlegging og "...en helhetlig strategi for hvordan potensialet for opprusting og utvidelse av vannkraftverk kan realiseres". Både finansministeren og energiministeren har snakket varmt om vekstmuligheter i vannkraften.

– I dag skattlegges vannkraftprosjekter i realiteten betydelig hardere enn olje- og gassprosjekter. Nå må regjeringen legge til rette for at selve ryggraden i kraftsystemet vårt kan utvikle seg videre. Vannkraften er ikke bare fornybar, den er også fleksibel ettersom vi kan lagre vann i magasiner og tilpasse produksjonen til etterspørselen – i motsetning til andre fornybarkilder, påpeker Ulseth.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: