Energi Norge

Innhold

Grønne investeringer blir mer attraktivt

Nyhet, Skatt og økonomi

Publisert

Bilde av en kornåker med skog i bakgrunnen og blå himmel

Foto: Thomas Pierre

Flere kraftselskaper har benyttet seg av grønne obligasjoner som finansieringskilde for klimavennlige prosjekter. Økt interesse for miljøvennlige prosjekter blant investorer gir nye muligheter for fornybarnæringen, mener Energi Norge.

Grønne obligasjoner er verdipapirer på samme måte som i vanlige obligasjoner. Forskjellen er bare at pengene som hentes er øremerket miljøriktige formål. Før notering, må formålet verifiseres som "grønt" av en uavhengig instans.

Som den første børsen i verden åpnet Oslo Børs i januar i år egne lister for grønne obligasjoner for å synliggjøre grønne investeringsvalg.

– Grønn finans er et ønsket alternativ for mange investorer. Stadig flere ønsker å investere i grønne prosjekter, uttalte børsdirektør Bente A. Landsnes da listene ble lansert.

BKK først

BKK var først ute med å utstede et grønt obligasjonslån på Oslo Børs allerede i oktober i fjor. Formålet var å hente inn én milliard kroner for å finansiere ny vannkraftproduksjon, rehabilitering av eksisterende anlegg og damforsterkninger. Stor interesse i markedet gjorde at 11 investorer i løpet av drøye to timer kjøpte obligasjoner for 1.1 milliard kroner.  Rammeverket for BKKs grønne obligasjoner er verifisert av CICERO.

Også Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) har benyttet seg av denne finansieringskilden, som den andre utstederen av grønne obligasjonslån i Norge. Etter en uavhengig vurdering av DNV GL, noterte selskapet i fjor høst grønne obligasjoner for 750 millioner kroner fordelt på tre lån. Pengene ble brukt til å refinansiere et lån knyttet til kjøpet av kraftverkene i Øvre Namsen. Gjennom obligasjonslånet er NTE forpliktet til å rapportere årlig på prosjektet, herunder dokumentere faktisk produksjon fra kraftverkene, samt miljøeffekt gjennom reduserte klimautslipp sammenliknet med andre energikilder.

– Dette er eksempler på at investeringer med en grønn profil er attraktive for mange investorer. Med et økende behov for ekstern finansiering er dette et forhold fornybarnæringen kan dra nytte av framover, sier næringspolitisk rådgiver Ingvar Solberg i Energi Norge.

Uavhengig vurdering

For at obligasjonen skal bli notert på Oslo Børs grønne liste, kreves en uavhengig vurdering av prosjektet. I den forbindelse må utsteders relevante prosesser og rutiner offentliggjøres. En slik vurdering gjøres av forsknings- eller sertifiseringsselskaper – som CICERO eller DNV GL – etter den internasjonale standarden "Green Bond Principle". Sporing av midlene skal være mulig, og selskapet følges normalt opp med løpende rapportering av oppnådd klimaeffekt.

Verdens første grønne obligasjonslån for institusjonelle investorer ble utstedt av Verdensbanken – som sammen med forretnings- og investeringsbanken SEB har utviklet produktet – allerede i 2008. Siden den gang har markedet opplevd en sterk vekst. Investorer, selskaper og kommuner verden over bruker nå grønne obligasjoner til å finansiere investeringer i fornybar energi, offentlig transport eller andre klimavennlige prosjekter. Ved slutten av 2014 hadde markedet en totalverdi på 54 milliarder amerikanske dollar.

Se Oslo Børs liste over grønne obligasjoner

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: