Energi Norge

Innhold

Økt elavgift i statsbudsjettet for 2016

Nyhet, Skatt og økonomi

Publisert

Bilde av sentralnett

Foto: Pål Bentdal / Statnett

For 2016 vedtok stortinget en økning av elavgiften på 1,5 øre til 16,0 øre per kWh. Dette betyr økt skattlegging av klimavennlig energibruk, mener Energi Norge.

Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti ble 23. november enige om budsjettet for 2016. I det opprinnelige forslaget foreslo regjeringen å prisjustere elvagiften fra dagens sats på 14,15 øre/kWh til 14,5 øre/kWh. Avtalen endte med en ytterligere økning med 1,5 øre/kWh til 16,0 øre/kWh. Avgiften for 2016 blir dermed 1,85 øre/kWh høyere enn for 2015. Inkludert mva. vil elavgiften utgjøre 20 øre/kWh for 2016.   

– Økt elavgift betyr økt skattlegging av klimavennlig energibruk. Halvparten av energien vi bruker i Norge kommer fra fossile kilder. Skal vi klare det grønne skiftet som alle snakker om, må vi bruke mer fornybar energi i tiden fremover. Da blir økt elavgift et helt feil signal, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

40 prosent avgifter

Strømregningen består allerede av 40 prosent avgifter, og elavgiften er økt to ganger bare i år. Med den nye økningen vil en familie med årsforbruk på 20.000 kWh betale 900 kroner mer i avgifter enn for bare to år siden. Samlet utgjør dette 2,75 milliarder kroner (inkludert mva.).

I budsjettavtalen ligger det ingen forslag til endringer av regjeringens budsjettforslag hva angår skjerpet særskatt for vannkraftprodusentene. Det innebærer økt særskatt med nesten 300 millioner kroner neste år – i en tid med svært lave kraftpriser. Dette rammer både modernisering av gamle kraftverk, og en videre utvikling av fornybarnæringen, mener Energi Norge.

Økt elavgift betyr økt skattlegging av klimavennlig energibruk. Halvparten av energien vi bruker i Norge kommer fra fossile kilder. Skal vi klare det grønne skiftet som alle snakker om, må vi bruke mer fornybar energi i tiden fremover. 

Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.

Økt utbytte fra Statkraft

Regjeringen og støttepartiene har også besluttet å øke utbyttet fra flere statseide selskaper, inkludert Statkraft. Tidligere vedtak om redusert utbytte for å tilføre selskapet fem milliarder kroner i perioden 2016-18, trekkes tilbake. I stedet vil de fire partiene ta 1,445 milliarder i økt utbytte fra Statkraft.

I budsjettavtalen heter det blant annet at "det vil være opp til selskapet å ta stilling til hvordan investeringsplanen skal tilpasses de finansielle rammene, men det legges til grunn at fornybar kraft i Norge prioriteres."

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: