Energi Norge

Innhold

Økt grenseverdi for grunnrenteskatt

Nyhet, Skatt og økonomi

Publisert

Bilde av en varde, stener og en vindmøller

Kjøllefjord vindpark. Foto: Statkraft

Finansdepartementet opplyser at ESA nå har godkjent økningen av nedre grense for grunnrenteskatt fra 5 500 til 10 000 kVA.

Stortinget sluttet seg i fjor høst til regjeringens forslag om å heve grensen for grunnrenteskatt. Regjeringen opplyste at endringen kunne reise EØS-rettslige problemstillinger, og at forslaget derfor ville bli notifisert til ESA og ikke tre i kraft før eventuell godkjenning. ESA har nå gitt uttrykk for at tiltaket ikke utgjør statsstøtte i EØS-rettslig forstand. Det opplyses fra departementet at regjeringen vil iverksette økningen i nedre grense for grunnrenteskatt fra inntektsåret 2015.

Det opplyses også at når det gjelder nye avskrivningsregler for vindkraftanlegg, er Finansdepartementet fortsatt i dialog med ESA for å avklare om den nye ordningen er i overensstemmelse med EØS-avtalens statsstøtteregler.

Informasjonen fra Finansdepartementet kan du lese her.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: