Rapport: Taper 15 milliarder i vannkraftinvesteringer

Nyhet, Skatt og økonomi

Publisert

Bilde av overlevering av et brev

Oluf Ulseth fra Energi Norge overrakte et opprop til finanskomiteen ved Terje Brevik (V) under dagens seminar. Foto: Bendik Solum Whist

Særskatten for vannkraft hindrer investeringer i lønnsomme fornybarprosjekter. Det viser en ny rapport fra analyseselskapet Pöyry som ble lagt frem onsdag.

Her fremgår det blant annet at Norge går glipp av 15-16 milliarder kroner i investeringer og rundt 11.000 årsverk som følge av høyt skattetrykk og lav kraftpris. Rundt halvparten av effekten tilskrives den såkalte grunnrenteskatten, som gjør at en rekke samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer blir skrinlagt.

– Dagens skattesystem gjør at vi ikke får utnyttet lønnsomme kraftressurser i Norge. Dermed flyttes mye av drivkraften for det grønne skiftet ut av landet, sa Pöyry-sjef og konsulent Kjetil Ingeberg da rapporten ble presentert.

Det var fullt hus da Energi Norge og Norsk Industri inviterte til seminar om vannkraftskatt. Foto: Bendik Solum Whist.

Øker skattetrykket

Beskatningen av vannkraft ble skjerpet allerede i 2007. Den gang var kraftprisene så høye at det ikke var så lett å se konsekvensene. De siste årene har kombinasjonen av høy skatt og lave priser rammet viktige investeringer. Derfor er næringen sjokkert over at regjeringen går inn for å øke vannkraftskatten ytterligere i statsbudsjettet for 2017.

 Grunnrenteskatten er ikke nøytral, den treffer også prosjekter uten grunnrente. Elefanten i rommet er skjermingsrenten. Hvis denne justeres opp, vil langt flere prosjekter bli lønnsomme, påpekte Ingeberg.

Støtte fra Venstre

Rapporten ble fremlagt under et seminar i regi av Energi Norge og Norsk Industri. I den påfølgende debatten lovet finanspolitiske talsmann Terje Breivik at Venstre vil kjempe for bedre skattevilkår i budsjettforhandlingene.

 Det er et stort paradoks at vi så til de grader skattlegger en næring som er en forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet. Det er klart at skjermingsfradraget må opp til 2,5 prosent pluss inflasjonsjustering, sa Breivik.

Det var en god nyhet for administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge, som benyttet anledningen til å sende med Breivik et opprop om vannkraftens skattevilkår til finanskomiteen på Stortinget. Brevet er signert av en rekke industri- og kraftorganisasjoner, samt WWF.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: