Energi Norge

Innhold

Statsbudsjettet: Skattlegger fornybart hardere enn fossilt

Nyhet, Skatt og økonomi

Publisert

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke særskatten og marginalskatten på vannkraft, samtidig som skjermingsfradraget holdes uendret.

– Dette vil ramme investeringer i fornybar energi, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Vannkraften skattlegges i dag tyngre enn noen annen næring i Norge – inkludert olje og gass. Kombinasjonen av høyt skattepress og lave kraftpriser gjør at både rehabilitering av gamle kraftverk og investeringer i nye prosjekter blir utsatt eller skrinlagt.

Øker grunnrenteskatten

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å øke grunnrenteskatten for vannkraft med 1,3 prosentpoeng til 34,3 prosent. Dette er mer enn regjeringen foreslår å kutte i den ordinære selskapsskatten.

– Mens den svenske regjeringen nylig har foreslått å kutte vannkraftskatten med fem milliarder kroner, gjør norske myndigheter ingenting for å stimulere til investeringer i vannkraftnæringen. Det mener vi er et stort paradoks, når Norge trenger fornybar energi for å kutte 40 prosent av klimagassutslippene og skape nye, grønne arbeidsplasser, sier Ulseth.

Savner politiske tiltak 

Norge har 1500 vannkraftverk som leverer 96 prosent av strømmen vår. Nær halvparten av kapasiteten ble bygget før 1970. Ifølge NVE trengs det 50 milliarder kroner frem mot 2030 til rehabilitering av eksisterende kraftverk, bare for å opprettholde dagens produksjon.

– Regjeringen har selv fremhevet vannkraftens sentrale rolle i energimeldingen, med bred støtte i Stortinget like før sommeren. Men vi savner politiske tiltak som er med på å utvikle vår viktigste fornybarnæring videre. Nå velger mange selskaper mindre reparasjoner av kraftverkene i stedet for å modernisere eller utvide der det ville gi samfunnsøkonomisk gevinst, sier Ulseth.

Lavt skjermingsfradrag

Kraftprodusentene betaler i dag såkalt grunnrenteskatt på toppen av den ordinære selskapsskatten. Problemet er at det ikke gis fradrag for rentekostnader i grunnrenteskatten, bare et lavt skjermingsfradrag på 0,7 prosent. Det gjør at jo svakere resultat et kraftverk har, desto høyere blir den effektive skattesatsen. Dermed får vi eksempler på vannkraftverk som må betale hele resultatet sitt i skatt. Da blir det ikke særlig attraktivt å oppgradere kraftverk eller investere i nye prosjekter.

Les mer om hvordan statsbudsjettet påvirker fornybarnæringen her

 1. Nyhet, Skatt og økonomi grunnrenteskatt

  Rapport: Taper 15 milliarder i vannkraftinvesteringer

  Særskatten for vannkraft hindrer investeringer i lønnsomme fornybarprosjekter. Det viser en ny rapport fra analyseselskapet Pöyry som ble lagt frem onsdag.

 2. Nyhet, Skatt og økonomi grunnrenteskatt

  Fremmet fornybarnæringen i finanskomiteen

  I dagens høring i finanskomiteen påpekte Energi Norge den oppsiktsvekkende skatteskjerpelsen for vannkraft i regjeringens forslag til statsbudsjett.

 3. Nyhet, Strømnett

  Lave overføringskapasiteter gir samfunnsøkonomiske tap

  Kombinasjonen av sterk hydrologi og lave overføringskapasiteter har gitt svært lave kraftpriser første halvår 2020. Dette fører til store samfunnsøkonomiske kostnader. Energi Norge peker på bedre koordinering mellom transmisjonsnettoperatørene i Norden, samfunnsøkonomiske vurderinger og transparens i prosessene som mulige tiltak.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: