Innhold

Eiendomsskatt for kraftselskaper - regelendringer og tiltak

Les Advokatfirmaet Thommessens notat som oppsummerer endringene i regelverket for eiendomsskatt (februar 2018).