Energi Norge

Innhold

Høyesteretts dom i Statnett-saken

Les Høyesteretts dom i Statnett-saken. Saken gjelder gyldigheten av tre vedtak om fastsettelse av grunnlaget for eiendomsskattetakst på kraftlinjer (juni 2017).

Last ned dommen