Energi Norge

Innhold

Startskudd for viktig skattegjennomgang

Kraftverk i solnedgang. foto

Ingen andre næringer skattelegges hardere enn vannkraft. Det er et stort paradoks som Energi Norge nå ser frem til å få grundig belyst av ekspertutvalget. Foto: E-CO Energi

Per Sanderud skal lede ekspertutvalget som skal gi en helhetlig vurdering av skatteregimet for vannkraften. Et høyst nødvendig arbeid for å legge til rette for lønnsomme vannkraftinvesteringer, mener Energi Norge.

Regjeringen oppnevnte fredag ekspertutvalget som skal gjennomgå beskatningen av norsk vannkraftproduksjon. Hovedoppgaven blir ifølge Finansdepartementet å vurdere om dagens beskatning hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren. Utvalget skal ledes av avtroppende NVE-direktør Per Sanderud, og levere sin innstilling innen 1. oktober 2019.

– Skattetrykket på vannkraft har økt gjennom flere år og er blitt et hinder både for opprusting av eksisterende kraftverk og bygging av nye prosjekter. Ingen andre næringen skattlegges hardere enn vannkraften, heller ikke olje og gass. Det er et stort paradoks som vi ser frem til å få grundig belyst av ekspertutvalget, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Stort investeringsbehov

Vannkraften står for 96 prosent av norsk strømproduksjon og fornybarnæringen er den største verdiskaperen i fastlandsindustrien. Den er en forutsetning for at Norge skal nå sine klimamål, og for at den kraftkrevende industrien og resten av samfunnet skal gå rundt. Mange av landets over 1500 vannkraftverk har imidlertid behov for oppgraderinger. Finansdepartementet viser til at det er behov for 45 milliarder kroner i reinvesteringer frem mot 2030, bare for å opprettholde dagens kraftproduksjon.

– Vi er svært tilfredse med det brede mandatet ekspertutvalget har fått. Vannkraftprodusentene er i dag pålagt en rekke ulike skatter og avgifter i et komplisert regime. Det er behov for å vurdere de helhetlige virkningene opp mot investeringsbehov og andre hensyn. Vi ser frem til å dele våre erfaringer med utvalget, sier Ulseth.

Bred politisk støtte

Energi Norge har gjentatte ganger tatt opp sin bekymring for skattepresset på vannkraften med myndighetene. Vannkraftens betydning for det norske samfunnet er grundig omtalt i regjeringens energimelding fra 2016 og var et tema for de fleste partiene i forrige stortingsvalgkamp. Etableringen av et ekspertutvalg er en direkte oppfølging av regjeringen Jeløya-erklæring.

– Vannkraften er en av Norges viktigste naturressurser og har vært et grunnlag for vekst og velferd i over 100 år. (...) Vi ber utvalget vurdere om dagens beskatning av vannkraftsektoren hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak blir gjennomført, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

Les mer om utvalgets mandat og sammensetning her.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: