Innhold

Bevilger 24 millioner til utslippsfrie hurtigbåter

Nyhet, Skatt og økonomi, Forskning

Publisert

Finansminister Siv Jensen (FrP) overleverer regjeringens forslag til statsbudsjett til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget

I oktober overleverte finansminister Siv Jensen (FrP) regjeringens forslag til statsbudsjett til stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen. Denne uken har regjeringen presentert sitt reviderte budsjett. Foto: Stortinget

I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett blir det bevilget 24 millioner kroner til null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband. Enova og Nysnø får også mer støtte.

Tirsdag la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett for 2019. I det reviderte budsjettet settes det av ytterligere 385 millioner ekstra til klimatiltak.

Støtte til hurtigbåter

Regjeringen ønsker at hurtigbåtene skal følge etter den formidable utviklingen man har sett for nullutslippsferger og foreslår derfor å bevilge 24 millioner kroner til en midlertidig øremerket satsing innen Klimasatsordningen. Dette for å utløse økt bruk av null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband.

– Utslippsfri maritim transport er viktig for å redusere klimagassutslippene, derfor er det positivt at regjeringen bevilger ekstra penger til hurtigbåtsambandene i Norge. Det bidrar også til videre kunnskapsutvikling i maritim industri og fornybarnæringen for å utvikle løsninger som andre land trenger for å kutte sine utslipp, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Det foreslås også å øke bevilgningen til Enova med 50 millioner kroner. Disse midlene skal prioriteres til tiltak i ikke-kvotepliktig sektor, herunder lav- og nullutslippsteknologi innen næringstransport.

Nysnø og elavgift

Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Klimainvesteringsfondet Nysnø med ytterligere 100 millioner kroner. Nysnø er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og har i oppdrag å sikre klimagassreduksjon gjennom investeringer i klimavennlig teknologi. Fondet vil samlet ha en kapitaltilførsel på 500 millioner kroner i 2019.

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2019 at elektrisitet som blir levert til utvinning av kryptovaluta i et datasenter ikke skal omfattes av redusert elavgift. Regjeringen melder i revidert budsjett at denne saken er klar for høring om kort tid. Det påpekes også at endringen må avklares med EFTA sitt overvåkningsorgan (ESA) før det iverksettes.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: