Energi Norge

Innhold

Det haster å endre vannkraftskatten

Nyhet, Skatt og økonomi

Publisert

Statkraft

I Norge er det mange gamle kraftverk som trenger oppgraderinger de nærmeste årene, men grunnrenteskatten er en barriere for å realisere prosjektene. Foto: Statkraft

Økt produksjon av fornybar energi er avgjørende for å nå klimapolitiske mål. Derfor haster det at regjeringen får på plass et investeringsvennlig skatteregime for vannkraften, mener Energi Norge.

I dag har Energi Norge sendt inn sitt svar til Finansdepartementets høring på Sanderud-utvalgets rapport om skattelegging av vannkraften. Høringssvaret fra Energi Norge finner du her.

Rapporten ble lagt frem i slutten av oktober i år og Energi Norge reagerte, i likhet med flere andre aktører, på at utvalget ikke svarte på oppgaven om å legge til rette for opprusting av eksisterende vannkraft. Utvalget konkluderte med at grunnrenteskatten er nøytral med dagens utforming og valgte heller å foreslå justeringer i de kommunale skatteordningene. Det har bransjen reagert på at er helt feil medisin for å løse problemet.

– Økt produksjon av fornybar energi er avgjørende for at Norge skal nå sine klimapolitiske mål. Vi har mange gamle kraftverk som trenger oppgraderinger de nærmeste årene, men dessverre er grunnrenteskatten en barriere for å realisere disse, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Energi Norge har presentert et forslag til utforming av en nøytral grunnrenteskatt, der det kun er den såkalte "superprofitten" i det enkelte kraftverk som blir gjenstand for grunnrentebeskatning. Det har ikke utvalget lyttet til.

– For at prosjektene skal realiseres haster det å få på plass et investeringsvennlig skatteregime. Derfor ber vi regjeringen om å prioritere å lande et regelverk i budsjettet for 2021 som gjør at de samfunnsnyttige prosjektene kan regnes hjem og ikke blir liggende i skuffen, avslutter Kroepelien.

Her er Energi Norges hovedbudskap i høringssvaret:
  • Dagens grunnrenteskatt virker ikke nøytralt.
  • Grunnrenteskatten må reformeres slik at den ikke lenger blir til hinder for samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i økt produksjon fra eksisterende vannkraft.
  • Nedre grense på 10 000 kVA for grunnrenteskatt må videreføres.
  • Konsesjonskraft og konsesjonsavgifter kan ikke avvikles uten et troverdig alternativ.
  • Dagens regler for eiendomsskatt på vannkraft bør videreføres.
  • Det bør ikke innføres grunnrenteskatt på opprinnelsesgarantier.
  1. Høringssvar: Skattelegging av vannkraftverk

    Les Energi Norges svar til Finansdepartementets høring om Sanderud-utvalgets rapport NOU 2019:16 Skattelegging av vannkraftverk (desember 2019).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: