Innspill til ekspertutvalg som har vurdert beskatningen av vannkraft

Energi Norge har jobbet tett opp mot regjeringens ekspertutvalg som nå har gitt en helhetlig vurdering av skatteregimet for vannkraft. Her er en samlet oversikt over våre innspill til utvalget (2018/2019).

Utvalget ble ledet av tidligere NVE-direktør Per Sanderud og utvalgets innsilling ble overlevert til finansminister Siv Jensen 30. september 2019. Siden utvalget ble opprettet i juni 2018 har Energi Norge kommet med flere innspill og utdypende notater til ekspertutvalget. Her er en oversikt:

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: