Energi Norge

Innhold

Økt CO2-pris gir rom for å fjerne elavgiften

Nyhet, Skatt og økonomi

Publisert

Mann på scene. foto

På EnergiRike-konferansen i Haugesund denne uken tok Knut Kroepelien til orde for å avvikle forbruksavgiften på strøm, bedre kjent som elavgiften. Foto: Øyvind Lie/Energiteknikk

På EnergiRike-konferansen denne uken tok Energi Norge til orde for å avvikle elavgiften. Det vil bidra til en raskere klimaomstilling som er mer akseptabel i hele samfunnet, uavhengig av inntekt og bosted.

– Vi mener det er fornuftig å redusere avgiftene på klimavennlig energibruk, og heller beholde avgiftene på det som forurenser. Samtidig ser vi behov for tiltak som bidrar til en rettferdig overgang til lavutslippssamfunnet for forbrukerne, sier Kroepelien.

Elavgiften er en forbruksavgift på strøm som kundene betaler, i tillegg til andre avgifter, nettleie og selve strømprisen (se illustrasjon).

Strømregning
Sosialt urettferdig

Økte priser på CO2-utslipp i Europa merkes på strømprisene i Norge, og den siste tiden har vi fått en debatt om sosialt rettferdig omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette må tas på alvor.

– Økt CO2-avgift vil gi betydelige inntekter til statskassen, og dermed rom for å lette på andre avgifter som forbrukerne betaler i dag, sier Kroepelien.

Han mener også at det gir feil signaler å legge avgift på et produkt som er bra for klimaet vårt.

– Elavgiften er en ren fiskal avgift som motvirker omstillingen til fornybar energibruk på nye områder i samfunnet, sier Kroepelien.

50 prosent økning
#005

I perioden 2008 til 2019 har elavgiften økt med 50 prosent, noe som er over det dobbelte av prisveksten i den samme perioden. I dag utgjør elavgiften rundt 14 milliarder kroner årlig til staten, inkludert merverdiavgift.

– Regjeringen har brukt år med lave strømpriser til å øke elavgiften som forbrukerne betaler. I år ble den for første gang satt ned, og nå mener vi at avgiften bør avvikles, avslutter Kroepelien.

Les også intervju med Kroepelien i Nettavisen.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: