Energi Norge

Innhold

Vannkraft-Norge venter i spenning

Nyhet, Skatt og økonomi

Publisert

To menn i dress. foto

Styreleder Torfinn Opheim i LVK og Knut Kroepelien i Energi Norge er enige om at dagens skattesystem er det største hinderet for opprusting og utvidelse av vannkraften. Foto: Energi Norge

Kommer det ny vekst i vannkraften? Vil vi kunne ruste opp og utvide kraftverkene og dermed bidra til at klimamålene nås? Spørsmålene er mange like før utvalget som skal vurdere beskatningen av vannkraft legger frem sin innstilling.

Ingen andre næringer skattlegges hardere enn vannkraften, og dagens skattesystem er det viktigste hinderet for å hente ut et større potensial av vannkraften i Norge.

I juni 2018 utnevnte regjeringen et ekspertutvalg som skulle gjennomgå og vurdere skattesystemet. Mandag 30. september skal utvalget levere sin innstilling med eventuelle forslag til endringer. Da er det kanskje ikke så rart at vannkraft-Norge venter i spenning.

– Hvis vannkraften skal kunne bidra med sitt beste for at vi både skal nå klimamålene og kunne legge til rette for ny industri, så må noe gjøres med grunnrenteskatten. Det håper vi at ekspertutvalget også konkluderer med, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Energi Norge står sammen med LVK

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), som organiserer de 175 kommunene hvor vannkraftverkene er plassert, ser også frem til at utvalget skal legge frem sine konklusjoner.

– Videreutvikling av vannkraften vil være det mest samfunnsnyttige bidraget i kampen for et bedre klima, spare oss for uønskede naturinngrep og skape grunnlag for fortsatt bosetting i distriktene, sier styreleder Torfinn Opheim i LVK.

Energi Norge og LVK er begge enige om at dagens skattesystem er det største hinderet for opprusting og utvidelse av vannkraften.

– Vi oppfordrer utvalget til å legge bedre til rette for investeringer i kraftverkene, og dessuten videreføre den samfunnskontrakten som i generasjoner har ligget til grunn for disse investeringene, slik at lokalsamfunnenes andel av verdiskapingen opprettholdes, sier Opheim.

Har de lyttet?

Energi Norge og LVK har fulgt ekspertutvalget tett det siste året og har kommet med flere innspill til utvalget.

– Våre viktigste budskap til utvalget er at grunnrenteskatten må reformeres, slik at den beskatter såkalt «superprofitt» og ikke normal avkastning fra kraftproduksjon og at de kommunale ordningene for vertskommunene videreføres, avslutter Kroepelien og Opheim.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: