Vannkraften trenger en skattereform

Nyhet, Skatt og økonomi

Publisert

Mann. Foto

Skattesystemet er den største hindringen for utbygging av mer vannkraft i Norge, som vil gi landet tilgang på rimelig fornybar energi.

Regjeringens ekspertutvalg for vannkraftskatt skal snart levere sin rapport. Vårt råd er at grunnrenteskatten innrettes slik at den beskatter såkalt «superprofitt» og ikke normal avkastning, skriver Knut Kroepelien i dette innlegget.

Forskere ved NTNU og Sintef har den senere tiden tatt til orde for å utvide produksjonen i eksisterende vannkraftverk, med betydelig mindre naturinngrep enn ved bygging av nye kraftverk.

Den største hindringen for utbygging av mer vannkraft i Norge i dag, er skattesystemet. Det ligger en rekke gode vannkraftprosjekter og støver ned hos kraftselskapene, som alle er lønnsomme å bygge før skatt. Men ettersom det ikke gis fradrag for lånekostnader i grunnrenteskatten – bare et svært beskjedent skjermingsfradrag – lønner det seg ikke for utbyggerne å realisere prosjektene.

Regjeringens ekspertutvalg for vannkraftskatt skal levere sin rapport i månedsskiftet. Vårt råd er at grunnrenteskatten innrettes slik at den beskatter såkalt "superprofitt" og ikke normal avkastning. Det kan enklest løses ved å øke skjermingsfradraget. Videre bør skattesystemet gjøres teknologinøytralt, slik at det ikke favoriserer bestemte typer fornybar energi. Da får vi en bedre konkurranse mellom teknologiene, hvor de mest lønnsomme og miljøskånsomme prosjektene bygges ut.

I dag dreies investeringene fra vannkraft over mot vindkraft, og fra Norge over til Sverige. Kraftverk kan som kjent ikke flyttes, og er slik sett ideelle skatteobjekter for staten. Men kapital kan flyttes, og investeringer legges til andre land. Da går samfunnet glipp av både inntekter, arbeidsplasser og tilgang på rimelig fornybar energi som vi trenger i elektrifiseringen av Norge.

Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge

Innlegget ble først publisert i Dagens Næringsliv 12. september 2019.