Innhold

Viktig skjebnefellesskap trues av skatteutvalget

Nyhet, Skatt og økonomi

Publisert

Mann på scene. foto

Torsdag snakket Eivind Heløe i Energi Norge til LVKs medlemmer. Han oppfordret vertskommunene til å stå sammen med kraftselskapene i skattesaken. Foto: Energi Norge

Vannkraftkommunene og kraftselskapene har sterke felles interesser i et skattesystem som bidrar til verdiskaping. Nå mener Energi Norge at skatteutvalget truer et skjebnefellesskap mellom produsentene og deres vertskommuner.

Torsdag samlet Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sine medlemmer for å diskutere forslaget om nye skatteregler for vannkraft, som regjeringens ekspertutvalg la frem mandag.

Det var naturlignok høy temperatur under møtet, ettersom utvalget blant annet har konkludert med at konsesjonskraften og konsesjonsavgiftene bør avvikles i tillegg til at de foreslår å redusere eiendomsskatten.

Energi Norge var til stedet under møtet med innlegg fra direktør for fornybar energi Eivind Heløe. Han åpnet med å oppfordre LVKs medlemmer til å stå sammen med kraftselskapene i denne viktige saken.

– Nå har vi sammen et ansvar for å kjempe for et skattesystem som skaper verdier både for vertskommunene, fornybarprodusentene og storsamfunnet i hundre nye år.

Ser samme problem

Ekspertutvalget har i sin vurdering valgt å overse grunnrenteskatten, som både bransjen og vertskommunene har pekt på som hovedproblemet i dagens skattesystem. Utvalget har heller gått løs på de kommunale ordningene.

– Vår felles grunnleggende utfordring er dagens utforming av grunnrenteskatten, som gjør at samfunnsøkonomiske lønnsomme prosjekter er bedriftsøkonomisk ulønnsomme og på denne måte hindrer stor verdiskaping fra Norges desidert største distriktsnæring, sier Heløe.

LVK og de andre representantene på møtet utrykte sin støtte til bransjen og ga tydelig uttrykk for at kommunene og produsentene har felles syn i denne saken.

Lokal oppslutning

Hva som ligger i det viktige skjebnefellesskapet mellom kraftprodusentene og vertskommunene er en lang og til tider turbulent historie, men det har aldri vært noen tvil om at kraftselskapene ønsker å legge igjen verdier der kraften produseres.

– Lokal oppslutning om vannkraften er helt avgjørende for oss. Vi tror utvalgets forslag vil undergrave denne oppslutningen, noe som er svært bekymringsverdig. Denne saken handler først og fremst om produksjon av fornybar, verdiskapende vannkraft, som vi alle vil at skal finne sted, sier Heløe.

Han håper også at politiske myndigheter har lært av vårens mobilisering mot vindkraft og kommunevalgets distriktsopprør.

– Vi oppfatter innspillet som en ren teoretisk øvelse uten politisk relevans. Det hjelper dessverre ikke å lage et godt teoretisk innspill når det ikke stemmer overens med virkeligheten. Nå blir det vår felles oppgave å få stoppet angrepet på vertskommunene og få gjennom de endringene i grunnrenteskatten som vi og LVK er enige om at må til, avslutter Heløe.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: