Et budsjett som satser på kompetanse

Nyhet, Skatt og økonomi

Publisert

Erna Solberg på talerstolen

Energi Norge er glad for at regjeringen foreslår å videreføre bransjeprogrammene, styrke fleksible utdanningstilbud og knytte Norge nærmere europeiske forskningsprosjekter i statsbudsjettet for 2021. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

I statsbudsjettet for 2021 fremheves kompetanse spesielt. Energi Norge er glad for at regjeringen foreslår å videreføre bransjeprogrammene med 110 millioner kroner.

– Et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene er nøkkelen til at bransjeprogrammene treffer godt, både med tanke på innhold og rekruttering til tilbudene, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge. 

I tillegg til videreføring av bransjeprogrammene mener Totland det er bra at Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) sitt program for utvikling av fleksible utdanningstilbud styrkes med 45 millioner kroner. Dette vil gi mulighet til utdanning også for studenter som ikke er på campus, og kan tas som etter- og videreutdanning.

Teknologiske endringsdrivere treffer fornybarnæringen i stor grad. Droner kan brukes til å overvåke tilstanden til strømnettet og stordataanalyser kan endre hvordan man driver nettplanlegging. Kunstig intelligens kan styre vannkraftproduksjonen, og krafthandelen kan robotiseres. Kompetanseheving er helt avgjørende for å kunne ta i bruk ny teknologi og utnytte mulighetene for digitalisering.

Les mer om tilbudene i bransjeprogrammet her.

Forskning og innovasjon er avgjørende for verdiskaping og vekst

Energi Norge mener det er riktig å satse på norsk deltakelse i både Horisont Europa og Digital Europa, slik regjeringen foreslår.

Horisont Europa er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon og erstatter Horisont 2020. Horisont Europa vil dekke perioden 2021–2027. EU satser nå mer på innovasjon, og på små og mellomstore bedrifter.

Digital Europa legger vekt på bruk av ny teknologi. Det vil gi norske bedrifter og forskningsmiljøer tilgang til samarbeidspartnere og ressurser innenfor kunstig intelligens, superdatamaskiner (tungregning), IKT-sikkerhet og avansert digital kompetanse.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: