Foreslår forbedring av regjeringens skatteforslag

#120

Energi Norge er glad for at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2021 gjør det lønnsomt å foreta nye oppgraderinger av vannkraftverk, men er bekymret for det høye skattetrykket på næringen. Det var den klare meldingen i innspillet til Stortingets finanskomité.

Regjeringen har foreslått fornuftige skatteendringer som vil utløse nye investeringer i vannkraft. Noe bør også gjøres med skattetrykket på eksisterende kraftverk, mener Energi Norge.

Forrige uke la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2021. Der foreslår de å innføre en kontantstrømskatt for nye vannkraftprosjekter, hvor man får fradrag for investeringskostnaden umiddelbart. Tiltaket ble positivt mottatt av fornybarnæringen. 

 – Det er bra at regjeringen erkjenner at dagens skattesystem hindrer investeringer i vannkraften. Forslaget om kontantstrømskatt for nye prosjekter vil gjøre det mer lønnsomt å modernisere og utvide eldre kraftverksier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

 For investeringer foretatt før 2021 foreslår regjeringen å videreføre dagens skattemodell. Energi Norge mener det er negativt at svakhetene som ligger i denne modellen ikke blir forbedret.  

 – Vannkraften vil fortsatt være Norges tyngst beskattede næring, hvor enkelte kraftverk betaler mer enn hele overskuddet i skatt. Det svekker selskapenes evne til å finansiere nye prosjekter med egenkapital, sier Kroepelien. 

Energi Norge skriver i sitt innspill til finanskomiteen på Stortinget at en løsning kan være å øke friinntekten slik at normal avkastning ikke møter ekstraordinær skatt. En annen løsning som bør vurderes i lys av regjeringens forslag, er kortere avskrivningstider for eksisterende anlegg. 

 – Regjeringen viser til at en kontantstrømskatt og en periodisert grunnrenteskatt er likeverdige økonomisk sett. Raskere avskrivninger vil derfor ikke ha økonomiske konsekvenser samlet sett over tid, men på kort sikt vil det gi et provenytap for staten, i tillegg til at det over en periode vil gi høyere eiendomsskatt. Vi mener derfor at denne løsningen bør vurderes, sier Kroepelien.