Økt støtte til elektrifisering av ferger og skipsfart

Nyhet, Skatt og økonomi

Publisert

Batteriferjen MF Ampere

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger på fylkesveifergene.Foto: Norled

Revidert nasjonalbudsjett gir et positivt bidrag til elektrifiseringen av Norge. Regjeringen foreslår 250 millioner kroner til grønn skipsfart og lav- og nullutslippsløsninger på fylkesfergene.

Tirsdag la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett, som naturlig nok er preget av den pågående pandemien. For fornybarnæringens del byr ikke det reviderte budsjettet på store overraskelser, men det er flere positive nyheter for elektrifiseringen av Norge. Særlig innen skipsfart og ferger. 

– Det er bra at regjeringen øker støtten til elektrifisering. 25 prosent av våre medlemmer opplever lavere investeringer i elektrifiseringsprosjekter på grunn av koronakrisenNå er det viktig at regjeringen støtter opp om omstilling som gir nye arbeidsplasser og bidrar til et mer klima- og miljøvennlig samfunn, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

Fart på grønn omstilling 

Regjeringen foreslår en tiltakspakke på 100 millioner kroner til grønn skipsfart, for å få fart på omstillingen og kutte klimagassutslipp innenlands. 25 millioner skal gå til Grønt Skipsfartsprogram, som Energi Norge er en del av.  

Videre foreslår regjeringen 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger på fylkesveifergeneSatsing på klimavennlige fergeløsninger har store investeringskostnader, men blir billigere når de kommer i drift. Bevilgningen vil hjelpe med å fase inn flere klimavennlige ferger.  

– Det er viktig at overgang fra fossile til fornybare energikilder, i tillegg til å kutte klimagassutslipp, bidrar til at Norge bygger opp en eksportrettet leverandørindustriDet vil Norge trenge sårt etter koronakrisen, sier Kroepelien. 

Regjeringen har også satt ned ekspertutvalget «Norge mot 2025», som skal vurdere grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien.  

Klimavennlige investeringer 

Investeringskapitalen i Klimainvesteringsfondet Nysnø økes ytterligere med 300 millioner kroner. Nysnø er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og har i oppdrag å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom lønnsomme investeringer. Fondet vil samlet ha en kapitaltilførsel på 1 milliard kroner i 2020. 

Energi Norge ser samtidig behov for en bredere satsing på produksjon av fornybar energi og elektrifisering, og forventer ytterligere tiltak i Stortingets varslede pakke for grønn vekst i månedsskiftet mai/juni. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: