Regjeringen løser ikke vannkraftens skatteproblem

Nyhet, Skatt og økonomi

Publisert

Rånåsfoss kraftstasjon med snø. Foto

Foto: Petra Gjemmestad / Energi Norge.

Regjeringen varslet i dag at den ikke går videre med Kraftskatteutvalgets forslag. Det er bra at endringsforslagene legges bort, men regjeringen bør ta tak i utvalgets analyser og endre grunnrenteskatten slik at den ikke hindrer økt produksjon av fornybar energi, mener Energi Norge.

Energi Norge er glad for at regjeringen nå har valgt å legge bort Kraftskatteutvalgets forslag om å kutte i eiendomsskatten og fjerne andre ordninger som gir vertskommunene inntekter fra vannkraften.  

– Det er imidlertid ikke disse ordningene som står i veien for oppgradering av vannkraftverkene. Det er grunnrenteskattens utforming som hindrer en slik utvikling, og på dette punktet bringer regjeringen ikke noe nytt i dag, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge. 

Energi Norge har sammen med Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) bedt om et møte med finansminister Jan Tore Sanner om kraftskattesaken. Her vil vi overrekke et brev signert 21 organisasjoner (se vedlegg). 

I brevet heter det at økt produksjon av fornybar energi er avgjørende for å stoppe klimaendringene, og at oppgradering av vannkraftverk gir mer fornybar energi uten nye naturinngrep. Det vises i brevet til at både kraftselskapene og vertskommunene er enige om at det viktigste hinderet for reinvesteringer i norsk vannkraft er dagens innretning på grunnrenteskatten.  

De 21 organisasjonene ber regjeringen om å: 
  • Endre innretningen på grunnrenteskatten ved å øke friinntektsrenten, slik at normal avkastning i det enkelte kraftverk er skjermet fra grunnrenteskatt. Dette er et effektivt virkemiddel for å få modernisert norske vannkraftverk. 
  • Beholde ordninger som gir vertskommunene og -fylkene direkte inntekter fra vannkraften. Disse har liten innvirkning på oppgraderingsprosjekter og sikrer lokal legitimitet. 

Regjeringens beslutning vil nå skape ro om de kommunale ordningene, men utfordringene med grunnrenteskatten er fortsatt like uløst.  

– Samtlige partier på Stortinget har programfestet at de ønsker mer kraft fra eksisterende vannkraftverk. Nå er det på tide at Stortinget leverer på dette. Grunnrenteskatten må reformeres slik at den igjen blir en skatt på superprofitten i det enkelte kraftverket, mens ordinær avkastning skjermes. Slik var det før 2007, så dette er ferdig utredet, sier Kroepelien.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: