Uheldige avgiftsforslag i statsbudsjettet

Foto: Finansminister Jan Tore Sanner (H) legger frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) legger frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Foto: Peter Mydske/Stortinget

Energi Norge er kritisk til regjeringens forslag om endringer i avgifter på klima- og energiområdet. CO2-avgiften bør økes mer enn de foreslåtte fem prosent og elavgiften bør reduseres.

Norge økte tidligere i år målet om kutt i klimagassutslippene til 50 prosent innen 2030. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 å øke CO2-avgiften med fem prosent for utslipp som ikke omfattes at EUs kvotehandelssystem.

– Vi mener det er et godt prinsipp at forurenser skal betale, og at økningen burde være på 10-15 prosent for å gjenspeile det økte ambisjonsnivået, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Bør ikke ramme fjernvarme

I statsbudsjettet foreslås det videre å innføre en ny avgift på forbrenning av avfall på 149 kroner per tonn CO2. Avgiften skal ikke omfatte kvotepliktige forbrenningsanlegg. Energi Norge mener forslaget er uheldig for fleksibiliteten i energisystemet, særlig i byene.

– Avfallsforbrenning med energigjenvinning er et positivt miljøtiltak som bidrar til å avlaste Kraftnettet i byene. Forbrenningsanleggene styrer ikke innholdet i avfallsstrømmen og bør derfor ikke pålegges en slik avgift. De kan ikke legge kostnadene over på kundene i et konkurransepreget marked. Regjeringen bør vurdere andre og mer treffsikre virkemidler for å redusere akkurat disse utslippene, for eksempel krav til kildesortering eller innlemmelse i EUs kvotesystem, sier Kroepelien.

Regjeringen vil øke elavgiften

Regjeringen foreslår også å prisjustere elavgiften med 3,5 prosent, til 16,69 øre per kilowattime. Den reduserte satsen for kraftintensiv industri og datasentre økes til 0,532 øre per kilowattime.

– Vi mener at avgiften bør trappes ned, ikke økes. Dette er en avgift på noe vi skal bruke mer av for å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser. Med økte CO2-kostnader som en del av strømprisen, må vi redusere andre avgifter slik at totalkostnaden for industri og husholdninger i omstillingen ikke blir uforholdsmessig høy. Elavgiften er nå høyere enn hva strømprisen har vært store deler av 2020, og slik bør det ikke være, sier Kroepelien.

Elektrifisering av samfunnet er ventet å føre til en økning i strømforbruket på minst 40 TWh – eller rundt 30 prosent – de kommende tiårene.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: