Vannkraften glemt i regjeringens grønne pakke

Nyhet, Skatt og økonomi

Publisert

Bent NordengAvgiftsfri arkivbilde-ID: 1564036A small dam and power plant in Gudbrandsdal, eastern Norway - Bilde

Energi Norge forventer at opposisjonen vil ta opp endringer i skattesystemet for vannkraft under stortingsbehandlingen av regjeringens tiltakspakke. Foto: Bent Nordeng

Regjeringens grønne omstillingspakke gir ingen drahjelp til modernisering av vannkraften, til tross for at denne har stor betydning for norske klimamål og kan bidra med arbeidsplasser på kort sikt.

Både Energi Norge, NHO og industrien har spilt inn behov for justeringer i skattesystemet som kan bidra til helt nødvendig oppgradering av eksisterende vannkraftverk. Tiltakene vil kunne fremskynde investeringer for 10 milliarder kroner på kort sikt, og det dobbelte frem mot 2030. Arbeidet vil utløse 12.000 nye årsverk i byggefasen, fordelt på fornybarselskapene og entreprenørbedrifter. 

– Normal avkastning fra vannkraftproduksjon må skjermes for grunnrenteskatt. I dag skattlegges vannkraften hardere enn alle andre næringer i Norge – inkludert olje og gass. Det er skuffende at regjeringen ikke nevner dette effektive stimulansegrepet med ett ord i proposisjonen, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

Han forventer nå at opposisjonen vil ta opp dette under stortingsbehandlingen av regjeringens pakke. 

Økte bevilgninger til Enova

På den positive siden foreslår regjeringen å øke bevilgningene til Enova med to milliarder kroner, og Enova gis stor grad av frihet til å prioritere bruken av disse midlene. 

– Midlene bør brukes på støtte til piloter og investeringer innen ladeinfrastruktur i land- og sjøtransport, samt landstrøm og satsing på grønt hydrogen. Dette er viktig for å unngå at elektrifiseringen av Norge sakker akterut som følge av finanskrisen vi står i, sier Kroepelien. 

Energi Norge etterlyser imidlertid at elektrifisering som det viktigste klimatiltaket kommer tydeligere frem i regjeringens tiltakspakke, innenfor sektorer som transport, maritim sektor og oljeinstallasjoner. Dette vil være både ønskelige, effektive og lønnsomme klimatiltak. 

Samtidig er det positivt at regjeringen vil stimulere både grunnleggende teknologiforskning, innovasjon og kommersialisering innen utslippsfrie teknologier. Dette er gode og fremtidsrettede tiltak for å motvirke oppdragstørke i FoU-sektoren. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: