Energi Norge

Innhold

Økonomi i næringen

Fagartikkel, Skatt og økonomi

Publisert

Fornybarnæringen er en viktig bidragsyter til økonomien i norske kommuner og fylkeskommuner.

  1. Skatt og økonomi

    Utbytteoversikt for næringen

    Energiselskapene har bidratt med solide utbytter til eierne over mange år. Inkludert renter på ansvarlig lån fra eier utgjør bidragene rundt 113 milliarder kroner for de siste 10 årene samlet.

  2. Skatt og økonomi

    Fornybarnæringen – en solid bidragsyter

    Skatter og utbytter utgjør viktige økonomiske bidrag til både vertskommuner og eierkommuner.