Energi Norge

Innhold

Fornybarnæringen – en solid bidragsyter

Skatt og økonomi

Publisert

Bilde av Dam Sulevann

Dam Sulevann Foto: Sverre Jarild / Østfold Energi

Skatter og utbytter utgjør viktige økonomiske bidrag til både vertskommuner og eierkommuner.

Fornybarnæringen betaler som nevnt betydelige beløp i skatter både til staten og vertskommunene. I tillegg er næringen offentlig eid; kommuner, fylker og staten eier det aller meste både innenfor produksjon og nettvirksomhet. Årlige utbytter er et viktig økonomisk bidrag til mange kommunekasser.

Oversikten nedenfor viser verdi på ulike skatter, utbytter mv og hvordan disse fordeler seg på ulike mottakere. I tabellen er også tatt med forbruksavgifter som elavgift og enova-avgift samt et anslag på netto merverdiavgift.

Fordeling av skatt og utbytte 2008-2014

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: