Energi Norge

Innhold

Utbytteoversikt for næringen

Skatt og økonomi

Publisert

Bilde av Dam Katlavat  E-CO Energi

Dam Katlavat Foto: E-CO Energi

Energiselskapene har bidratt med solide utbytter til eierne over mange år. Inkludert renter på ansvarlig lån fra eier utgjør bidragene rundt 113 milliarder kroner for de siste 10 årene samlet.

Figuren viser årlige utbytter og renter på ansvarlig lån fra eier fra 2005. Renter på ansvarlig lån inngår for gruppen kommuner/fylkeskommuner og har stort sett ligget i området 600-700
mill. kroner, minst i slutten av perioden på grunn av fallende rentenivå.

I figuren utmerker 2008 og 2010 seg med spesielt høye utbytter. Det skyldes ekstraordinære forhold, bl.a tok staten ut ekstra høyt utbytte fra Statkraft for 2008 som følge av gevinsten fra E.ON handelen. Deler av forklaringen på det høye utbyttet i 2010 er at Oslo tok ut et ekstraordinært utbytte på 2 milliarder fra E-CO Energi samtidig som det var det siste av tre år med 500 mill. kroner ekstraordinært utbytte fra BKK. I 2013 ble det ikke tatt utbytte fra de statseide selskapene.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: