Energi Norge

Innhold

Kraftskatt – renter for inntektsåret 2018

Bilde av Nor I Kraftverk ved vannet

Nor I Kraftverk, Buskerud Foto: Jeanette Økland / Statkraft

Finansdepartementet fastsatte i januar rentene for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2018. Den normerte risikofrie renten, og dermed friinntektsrenten ved beregning av grunnrenteskatten, er satt til 0,7 prosent.

Fastsatt av Finansdepartementet 11. januar 2019 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-8, jf. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-2 fjerde ledd og § 18-3 tredje, fjerde og niende ledd.

  1. Den normerte risikofrie renten settes til 0,7 prosent, jf. FSFIN § 18-8-1.
  2. Rentesatsen for fremføring av ubenyttet fradrag for naturressursskatt etter skatteloven 18-2 fjerde ledd fjerde punktum settes til 0,9 prosent, jf. FSFIN § 18-8-2.
  3. Rentesatsen for friinntekt etter skatteloven § 18-3 tredje ledd bokstav b settes til 0,7 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 første punktum.
  4. Rentesats for fremføring av negativ grunnrente etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd annet punktum settes til 2,1 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 annet punktum.
  5. Renten etter skatteloven § 18-3 niende ledd bokstav a settes til 0,5 prosent, jf. FSFIN
  6. § 18-8-3 tredje punktum.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: